‘Corruptie examenbureau al langer gaande’

Guillermo Samson, directeur van IBW University of Applied Sciences en het Alpha Beta Atheneum, heeft gisteren in het actualiteitenprogramma To The Point, zich uitgesproken over corruptie/fraude die plaatsvindt op het examenbureau. Ulrich Rodgers, hoofd van het examenbureau van het ministerie van Onderwijs, is momenteel buiten functie gesteld, omdat hij vermoedelijk gesjoemeld zou hebben met toetsresultaten. Een ouder zou betaald hebben om het lbo-advies van haar kind te laten wijzigen in een mulo-advies. Tegen Rodgers is aangifte gedaan en het onderzoek is gaande. Volgens Samson zijn zaken al langer scheef bij het examenbureau.
Volgens Samson is het examenbureau op zich niet het probleem, hij zegt een goede samenwerking te hebben gehad met personen die voorheen de leiding hadden op het bureau. Hij gaf ook aan dat de medewerkers het werk goed doen, maar dat bepaalde personen het instituut in een kwaad daglicht stellen. Er is naar zeggen van Sam-son, al sinds het aantreden van Rodgers die Joyce Zijler verving, sprake van corruptie. Zijler moest plaats-maken, omdat het examenbureau gereorganiseerd zou worden.
Volgens Samson deden geruchten heel lang de ronde, maar veel mensen durfden niet te praten uit vrees hun baan te verliezen.
Dat zaken niet pluis zijn op het examenbureau, merkte Samson toen een student van hem die de havo binnen een jaar had afgerond, het vwo wilde doen. Van Rodgers kreeg men toen te horen dat de leeftijd van 16 jaar was opgetrokken naar 18 jaar. Dit zorgde voor problemen met de ouders, waarna Rodgers te kennen gaf dat het ging om een presidentieel besluit. Het verbaasde Samson, omdat de leeftijd het jaar daarvoor nog op 16 jaar gesteld was. Nadat hij contact zou hebben opgenomen met het Kabinet van de President, gaf Rodgers te kennen dat de leeftijd nog steeds 16 jaar is en dat het een fout was van zijn kant.
De tweede kwestie betrof havo-studenten die economie 2 in hun pakket hadden. Het examenprogramma van economie 2, was midden in het schooljaar veranderd, maar dat was niet doorgecommuniceerd met de diverse scholen. Veel leerlingen dreigden te zakken. Vervolgens was er een enorme chaos bij de examenuitslag havo. Cijfers van personen kwamen voor op de lijsten van anderen. Uiteindelijk kregen studenten geen cijfer, terwijl ze het examen wel hadden gemaakt. “Als je het examen hebt gemaakt en niets heb ingevuld, zou je tenminste een 1 moeten krijgen, maar geen cijfer, betekent geen uitslag”, zei Samson.
Na deze taferelen moest de minister van Onderwijs uiteindelijk zelf ingrijpen en een onderzoek laten instellen. Het onderzoek tegen Rodgers is nog gaande. Samson zegt vanwege verschillende zaken die zich hebben voorgedaan in soortgelijke onderzoeken, geen vertrouwen te hebben in het onderzoek. “Als het uit functie halen van Zijler, reorganisatie moest betekenen, dan hebben we een groot probleem. Het buitenland ziet wat er gebeurt en het wordt ook een probleem voor mensen met een Surinaams diploma in het buitenland”, stelde Samson. Volgens hem heeft de chaos en corruptie in Suriname zich over de hele linie uitgestrekt. Niet alleen naar het examenbureau waar er wordt gesjoemeld en verschillende particuliere instituten waar diploma’s worden verkocht, maar ook op de universiteit.
Er gaan volgens hem heel wat zaken mis op de universiteit die hij bestempelt als ‘’een zeer uitgebreid lager onderwijs of een ‘kaikoesie’ universiteit’’. Samson geeft aan niets te willen van de overheid en probeert zijn instituten op eigen houtje draaiende te houden. “We willen geen subsidie, want je gaat dat geld toch niet krijgen. We zien dat zelfs de subsidie van de universiteit van 160, naar 80 miljoen SRD is gedaald.” Hij benadrukte dat de instituten zoveel mogelijk zuiver worden gehouden en dat er geenszins sprake is van corruptie of de verkoop van diploma’s.

door Priscilla Kia

 

More
articles