Hakrinbank wordt misbruikt door Staat

In een lijvig verzoekschrift slepen aandeelhouders van de Hakrinbank, de directie en de Staat Suriname voor het gerecht. In het verzoekschrift stellen de aandeelhouders, dat de onafhankelijkheid van de Hakrinbank wordt aangetast, omdat de directie actief meewerkt aan de machtsconcentratie van de staat, binnen de bancaire sector als geheel. De aandeelhouders stellen onder andere in het verzoekschrift het volgende: “Zo heeft de Hakrinbank in dit verband in 2018, kennelijk op instigatie van de Staat dan wel in kennelijk overleg met de Staat, een gekwalificeerde deelneming ter grootte van ruim 18 procent verworven in een andere kredietinstelling, met name de Surinaamsche Bank N.V., en tegelijk nog eens twee gekwalificeerde deelnemingen van dezelfde grootte gefinancierd in dezelfde kredietinstelling, waarvan één voor een verzekeringsbedrijf waarin de Staat zelf meerderheidsaandeelhouder is (Self Reliance N.V.). De gekwalificeerde deelneming van de Staat in de Hakrinbank en van de Hakrinbank en De Surinaamse Bank N.V., hebben voorts nu reeds geleid tot (indirecte) bemoeienis van de Staat in de samenstelling van de directie van de betreffende kredietinstelling (De Surinaamsche Bank N.V.).
De Hakrinbank heeft voorts, naar oordeel van het Hof van Justitie, haar zorgplicht jegens betreffende cliënt, althans kredietnemer misbruikt en misbruik van haar executierecht gemaakt, om het politiek belang van beleidsmakers gerelateerd aan de Staat te doen prevaleren boven het belang van de Hakrinbank.’’
De aandeelhouders zijn van mening dat zij niet lijdzaam toe kunnen zien hoe de integriteit en de moeizaam opgebouwde reputatie van de Hakrinbank als solide en betrouwbare bank, te grabbel wordt gegooid en de Hakrinbank aan het verworden is tot een vehikel van politieke belangen, niet in de laatste plaats door het gedrag van de Staat als onwettige houder van een gekwalificeerde deelneming in deze kredietinstelling.
De zaak gaat aanstaande maandag 9 september voor en de directie, Raad van Commissarissen van de Hakrinbank, de Centrale Bank van Suriname en de Staat Suriname, met name het ministerie van Financiën, zijn inmiddels opgeroepen. De redactie van De West zal in het kader van deze rechtszaak, het verzoekschrift de komende week in extenso publiceren.

More
articles