September 1, 2019


POLITIEKE ZELFMOORD IN HET VERSCHIET


September 1, 2019

De regering Bouterse wenst de Brokopondo-overeenkomst met de Alcoa  te beëindigen, zoals ze dat na jaren van onderhandelen met de multinational achter gesloten deuren heeft bekokstoofd en is er niet van gediend, dat De Nationale Assemblee roet in het eten komt gooien door wijzigingen in het zogeheten transactiedocument gerealiseerd te krijgen. De presidentiële onderhandelingscommissie heeft naar de mening van De Nationale Assemblee, voor Suriname zeer nadelige afspraken gemaakt met de Alcoa en daarom zijn vooral de oppositie en enkele coalitieleden, niet van plan hun medewerking te verlenen aan de goedkeuring van het voormelde document. Al maanden achtereen wordt er geprotesteerd over de manier waarop de regering denkt de Brokopondo-overeenkomst te beëindigen, ondertussen blijft de parlementaire oppositie en ook de externe tegenstanders van dit akkoord, zich roeren. Maar het zal Bouterse en zijn die-hard NDP-top niet zijn, om tegen alle protesten, kritieken en bezwaren heen, toch de gemeenschap iets op dictatoriale wijze op te leggen.  Maar een dergelijke stramme, niet-democratische benadering, heeft natuurlijk en uiteindelijk wel gevolgen die zeer nadelig kunnen uitpakken bij de volksraadpleging het komende jaar. De NDP mag nimmer denken dat ze maar kan doen en laten en dat het Surinaamse volk alles maar over zich heen zal laten gaan, inclusief zaken die gewoon als a-nationaal kunnen worden aangemerkt. De belangen van Suriname moeten altijd op de eerste plaats komen en dan pas die van een externe multinational die als een passant kan worden gezien en die nu naar het blijkt, er alleen maar op uit is geweest zaken hier weg te dragen en aan het einde van de rit, ons ook nog met groot nadeel achter te laten. Wij van Keerpunt, zijn en blijven echter van mening, dat deze multinational nog lang niet klaar is met dit land en nog altijd zijn ogen gericht blijft houden op andere reserves die er nog in zeer ruime mate voorhanden zijn.  Naar de mening van Keerpunt, begaat de paarse partij haar grootste fout door de Brokopondo-overeenkomst op de huidige ongewijzigde manier er doorheen te drukken. De kiezer zal zeker laten zien wat ze hier over denkt in mei 2020.