September 1, 2019


FITCH VERSUS CBvS


September 1, 2019

Fitch Ratings heeft de beoordelingsvooruitzichten van Suriname herzien van stabiel naar negatief. Volgen Fitch zijn deze negatieve vooruitzichten een weerspiegeling van de verwachting, dat grote overheidstekorten en financieringsbehoeften, deels als gevolg van de druk op de uitgaven in verband met de verkiezingen in mei 2020, zullen resulteren in een snelle toename van de staatschuld/bbp. De governor van de Centrale Bank van Suriname, CBvS, Robert van Trikt, reageerde vervolgens op deze negatieve beoordeling met de uitspraak: “Het zal weer goed gaan als we olie vinden.” Maar Keerpunt vraagt zich af, waarom elke paarse marionet aast op de olievondst offshore. Wat gaat er met ons gebeuren, als we geen olie vinden? Het stuiten op een grote olievondst hoeft geen garantie te zijn voor een bloeiende economie. We moeten dan alleen maar kijken naar landen als Angola, Ghana, Nigeria en Venezuela. Hoewel deze landen grote olievoorraden hebben, staat hun economie op instorten door een slecht gevoerd beleid. De neergang van de oliesector in Venezuela, is het gevolg van jarenlang wanbeleid, corruptie en slechte investeringen. Wanneer er slecht beleid wordt gevoerd in een land, corruptie en verspilling van overheidsfinanciën niet worden afgestraft, dan is het onmogelijk dat het land welvaart zal kennen met een grote olievoorraad. Dit zijn ook de oorzaken geweest voor de achteruitgang van de olie-industrie in Venezuela. Alle inkomsten van olie en goud verdwijnen tot nu toe in de zakken van sympathisanten van de regering Maduro. Dus de kans dat ook grote inkomsten uit de olievoorraden ons uit de huidige financieel-economische situatie zullen halen, is bijna nihil, wanneer deze ook kunnen verdampen net als het geld van de leningen van de statisticus op Financiën. Deskundigen zijn daarom ook heel verbaasd over de uitspraken van de governor van de Centrale Bank, wanneer hij stelt dat het ‘’goed’’ gaat met de Surinaamse economie en dat men op dezelfde voet door kan gaan. Fitch geeft in zijn rapport het tegendeel aan. De analyse van Peter M. Wolff, vond Keerpunt zo indrukwekkend, dat wij u die niet willen onthouden. Hieronder zet Wolff enkele beweringen van Fitch en de CBvS op een rij:
  1. 1. CBvS: …sterk gedaalde inflatie, die sinds februari dit jaar onder de 5% dook.
(Klopt niet: stijgende koersen gaan niet samen met dalende inflatie.) Fitch: De gemiddelde inflatie in 2018 was 6,8% op jaarbasis.
  1. CBvS: Er is genoeg geld voor 4 maanden dekking van de import.
Fitch: Er is dekking voor 2,2 maanden import.
  1. CBvS: Het overheidstekort was 7,6 % in 2018.
Fitch: Het overheidstekort was 12,3% in 2018; de verwachting voor 2019 is 10%.
  1. CBvS: …groei en het trendmatig afnemende overheidstekort zijn de feiten.
(Klopt niet: de valutakoersen zijn omhooggeschoten en het begrotingstekort is zowel procentueel als absoluut hoger dan ooit.) Fitch: Verhoogde uitgaven richting de verkiezingen van 2020 zullen blijven leiden tot een verhoogde toename van overheidsschulden en -tekorten.
  1. CBvS: …het beleid vanaf maart 2019 is gericht op het afromen van overtollige liquiditeiten in de economie die reeds voor die periode waren opgebouwd.
(Klopt niet: Van Trikt heeft enkele weken geleden toegegeven dat er na maart 2019 voor SRD 700.000.000,- monetair is gefinancierd.) Fitch: …onzekere financieringsmogelijkheden, tezamen met voortgaande monetaire financiering door de Centrale Bank van Suriname … de overheidsschuld van Suriname zal stijgen van 72% in 2018 naar 79% per eind 2019.  Een ander opmerkelijk verhaal is het bericht over het invliegen van nieuwe bankbiljetten, zogenaamd ter vervanging van oude bankbiljetten. Een bankbiljet heeft een gemiddelde levensduur van iets meer dan twee jaar (maar blijkbaar niet in Suriname). Het vermoeden bestaat dat men bezig is waardeloze SRD’s in omloop te brengen om de indruk te wekken dat het goed gaat. Dit is bij vorige regeringen met een NDP-signatuur ook gebeurd en we weten allemaal waartoe dat heeft geleid: devaluatie, chaos en inflatie!