STILLE ACTIE, STIL RESULTAAT

Het hoeft maar even hard te regenen of heel veel gebieden in en buiten Paramaribo, komen blank te staan. Van oudsher kampen bepaalde gebieden met wateroverlast, maar de laatste jaren worden ook wijken die voorheen niet met dit probleem te maken hadden, erdoor geteisterd. Oude verstopte rioleringen, het verkeerd plaatsen van duikers, misberekeningen, maar ook milieuvervuiling zijn enkele redenen voor de wateroverlast in de verschillende gebieden. Niet alleen straten en erven lopen onder, ook binnenshuis dringt het water binnen. Verstopte toiletten en ondergelopen badkamers, zijn de onprettige resultaten alsook de vernietiging van kostbare spullen vanwege het water in huis. Opmerkelijk is dat mensen jaren in dergelijke omstandigheden wonen. Elke regentijd worden zij geconfronteerd met dezelfde problemen. Voor velen zit er niets anders op dan zich voor te bereiden op deze tijd. De regering haalt ook vaak te laat, als het regenseizoen allang begonnen is, trenzen, kanalen en goten op. Buurtbewoners van Wintiwai zouden de afgelopen week een stille loop organiseren tegen de wateroverlast waarmee zij al jaren kampen. Maar de loop is niet doorgegaan. Dit vanwege de wateroverlast, tenminste dat wordt op sociale media beweerd. Volgens de initiatiefnemer van de loop wordt het probleem erger, omdat het gebied dat onder water loopt, steeds groter wordt. De bedoeling van de loop was om aandacht te vragen voor dit probleem zodat het snel aangepakt zou worden. Wie deze regering kent, weet dat er zelden positieve resultaten geboekt zullen worden met een stille loop. Alleen aanhoudende harde acties dwingen de regering tot actie. Met marsen, petities en protestbrieven, wordt er nauwelijks iets bereikt. Het volk zou in feite niet eens moeten pleiten voor een goede afwatering, omdat het een taak is van de overheid rioleringen te onderhouden en vooral goed te plannen bij de aanleg van nieuwe woonprojecten, zodat het woongenot van burgers optimaal blijft. Daarnaast dienen burgers hun omgeving schoon te houden. Om de overheid te dwingen het gebied met wateroverlast aan te pakken, moeten de buurtbewoners van Wintiwai misschien een ander actiemodel kiezen.

More
articles