August 25, 2019


DUBIEUS OF NIET?


August 25, 2019

Er doen zich weer vreemde, zo niet negatieve ontwikkelingen voor op het wisselkoersenfront. De wisselkoersen voor de dollar en de euro ten opzichte van de Surinaamse dollar, worden de laatste dagen steeds hoger genoteerd. De afgelopen week kregen wij wederom onprettig nieuws voorgeschoteld en wel betreffende een slechtere c.q. negatieve kredietwaardigheidsbeoordeling van het ratingbureau Fitch. Naar aanleiding van deze bevinding van Fitch, kwam de overheid door tussenkomst van haar Nationaal Informatie Instituut, NII, met een bla-bla-verhaal in een poging de rating van Fitch in haar voordeel te beslechten. Onze monetaire autoriteiten hielden ons in het bericht in het NII voor, dat bijvoorbeeld de monetaire reserves van het land aanmerkelijk waren gestegen. Een misleidend gegeven, want de monetaire reserves van de Centrale Bank zijn niet gestegen door eigen verdiensten, maar simpelweg door het toevoegen van de kasreserves die recentelijk onder zware druk op de huidige banken in ons land werden overgeheveld op rekening van de Centrale Bank. En dat houdt in dat de kasreserves in euro’s voor de volle 100 procent, onder het beheer van de moederbank zijn gekomen en de kasreserves in dollars voor 50 procent. Op die manier kan je dan wel vermelden dat je monetaire reserves zijn gestegen, maar dat komt door middelen die niet van jou, maar aan derden toebehoren. Dus de zoveelste misleiding, zo niet leugen vanwege dit regiem in een reactie op de rating van Fitch, om die nog enigszins te kunnen ontkrachten. Gelukkig zijn er nog eerlijke en verstandige economisten die gelijk bereid zijn op de leugens en misleiding van deze regering en haar zogenaamde monetaire autoriteiten, te wijzen. Fitch zijn beoordeling over onze kredietwaardigheid is nauwelijks bekend, of er landt op Zanderij een groot vliegtuig uit Qatar (Midden-Oosten) met een enorme bezending SRD, bestemd voor de Centrale Bank van Suriname. En dat allemaal terwijl we te maken hebben met een zwakke SRD en het land gonst van de geruchten dat er wederom zwaar monetair wordt gefinancierd, al wenst de wonderboy binnen de Centrale Bank dat steevast te ontkennen. We hebben al zoveel negatieve ervaring met NDP-kabinetten opgedaan, dat wij weten dat wanneer de paarse kliek met grote financiële problemen te maken krijgt, de geldpersen worden aangezet om de enorme financiële tekorten, steevast monetair te financieren. Er wordt ons natuurlijk weer voorgehouden, dat het geld dat aangevoerd is in drie 20 voet stalen vrachtcontainers, bestemd is ter vervanging van oude biljetten en het aanvullen van onvoldoende wisselgeld, waaronder munten. Maar deze aanvoer met een vreemd toestel uit het Midden-Oosten, zorgt wel voor ongelooflijk veel argwaan en er zijn slechts weinigen die deze nachtelijke aanvoer daarom niet als dubieus zien. Tijdens de regering van Wijdenbosch ( 1996-2000) bracht Goedschalk in 2000 na verlies van de NDP bij de gehouden verkiezingen van mei dat jaar, toch ook stiekem een aantal vrachtcontainers met Surinaamse guldens binnen om de ambtenaren in de maand juli, met ongedekte biljetten te betalen en zoet houden? En juist dit soort opeenvolgende gebeurtenissen en misleidende berichtgevingen vanwege de overheid, zorgen alleen maar voor meer onrust op het wisselkoersenfront en hebben deze week gemaakt, dat de koersen voor dollar en euro verder de lucht inschoten. De gewenste aanvoer uit het buitenland van ‘cash’ dollars is tot nog toe uitgebleven en de schaarste aan de Amerikaanse munt is alleen maar toegenomen. De vraag naar het Amerikaanse geld is niet afgenomen en hierdoor gaat de koers steeds verder omhoog. Wat we zeker niet mogen vergeten, is het feit dat het vertrouwen in onze financiële en monetaire autoriteiten verder afneemt en een ieder die het zich kan permitteren, zijn toevlucht neemt tot het kopen van vreemde valuta, hetgeen tot verdere verhogingen van de wisselkoersen leidt. En met hogere wisselkoersen stijgen natuurlijk ook de prijzen in de winkels en neemt de koopkracht wederom aanmerkelijk af. Velen vragen zich momenteel geheel terecht af, of nu de inflatiespiraal echt goed op gang  zal komen en we richting SRD 10 of meer voor de dollar zullen moeten berekenen.