August 21, 2019


Medewerkers RCR Zorghotel eisen duidelijkheid


August 21, 2019

De medewerkers van het RCR Zorghotel eisen duidelijkheid over hun positie in het geschil tussen de directie van het zorghotel en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), nu er een vonnis is in het kort geding bij het Hof van Justitie. Het personeel heeft vandaag onder leiding van de Algemene Werknemers Bond, een sitdown actie gevoerd die inhoudt dat er na 12:00u geen werkzaamheden meer worden verricht. De 52 werknemers eisen duidelijkheid over hun positie, zij willen zekerheid over hun werkplek en willen weten hoe het staat met de uitvoering van het sociaal plan indien het zorghotel een andere bestemming krijgt. Bondsvoorzitter Armand Zunder, gaf vandaag tijdens een persconferentie aan, dat in het gehaal en getrek tussen de directie en het AZP, de werknemers vergeten zijn. De bond hoopt met de actie antwoorden te krijgen van de directie van het zorghotel. Ook zal het ministerie van Arbeid worden geraadpleegd. In juni heeft de directie massaontslag aangevraagd voor 46 werknemers bij de Arbeidsinspectie. Dit werd begin juli ingetrokken. Zunder legde uit dat nu er een probleem is geconstateerd met de indeling van het werkrooster van de werknemers. Zo worden sommige werknemers helemaal niet ingeroosterd en dus ook niet uitbetaald. Hij benadrukte dat dit niet kan en dat de directie blijkbaar gebruik maakt van de in Nederland geldende nul-urencontracten. Hij heeft dit ook geverifieerd bij de Arbeidsinspectie. De bond wil van de directie weten of er wel geen herstart zal plaatsvinden van het zorghotel. Indien dit niet het geval is, moet er gestart worden met het uitvoeren van het sociaal plan dat al bij de directie is ingediend. De bond eist een afkoopregeling van drie maanden en wil tevens dat voor elk jaar dat een personeelslid gewerkt heeft, er nog een jaar bij komt, zes maanden werkgeversbijdrage voor pensioen- en medische verzekering en dat het bedrijf in overeenstemming met de vakbond, een bedrag beschikbaar stelt dat verband houdt met de plaatsing van de mensen in andere bedrijven. Volgens Zunder is het patiëntenbestand van het zorghotel langzaam afgebouwd. De werknemers gaven aan dat ze elke dag in een leeg ziekenhuis zaten. Rashna Jagroep-Sardjoe, medewerker van het zorghotel en shopsteward van de bond, heeft niets meer gehoord van de directie over haar afkoopregeling. Zij werd als een van de eersten met ontslag gestuurd. Dit vocht zij aan bij de Arbeidsinspectie en er werd bezwaar getekend tegen haar ontslag. De directie vroeg vervolgens opnieuw ontslag aan wegens dringende redenen, maar werd opnieuw in het ongelijk gesteld door de inspectie. Jagroep-Sardjoe heeft toen samen met de bond een afkoopregeling afgesproken met de directie. Zij en de directie zijn toen een afkoopregeling overeengekomen, maar ze heeft daarna niets meer vernomen van de directie. Jagroep-Sardjoe heeft de afgelopen twee maanden geen salaris ontvangen. De overige werknemers hebben met uitzondering van de maand mei, wel hun salaris ontvangen en ook hun vakantiegeld. Het AZP heeft het zorghotel op een veiling voor SRD 50 miljoen gekocht. De eigenaar van het zorghotel heeft de veiling aangevochten, eerst bij de kantonrechter in kort geding, daarna bij het Hof van Justitie. Aangevoerd werd dat AZP, Hakrinbank en NOB, hadden samengespannen zodat het AZP het pand en het perceel aan de Anton Dragtenweg, op de veiling kon kopen. Op verschillende punten heeft het hof de eigenaar in het gelijk gesteld. Naar het oordeel van het hof, is de kantonrechter ten onrechte ervan uitgegaan dat partijen na september 2018 nog in contact zijn geweest over het treffen van een schikking in januari 2019. Immers heeft RCR terecht zoals hij stelt, juist gesteld dat alle communicatie met de banken na september 2018 was verbroken. De zaak is nu verwezen naar de bodemprocedure. Het AZP mag derhalve geen beheersdaden uitvoeren in het zorghotel. -door Johannes Damodar Patak-