GROOTSTE BEWAKINGSDIENST?

Als je tegenwoordig als ondernemer je woning of bedrijfsobjecten wenst te beschermen tegen de misdaad, dan ben je veelal aangewezen op de verschillende bewakingsdiensten die vooral na het beëindigen van de militaire dictatuur, als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten. Verschillende van deze bewakingsbedrijven werden opgericht door officieren die het Nationaal Leger de rug hadden toegekeerd of nog hechte banden met de grootste gewapende macht onderhielden.  Op een gegeven moment waren er zelfs aanwijzingen, dat militaire wapens bij deze bedrijven waren beland en misbruikt werden om objecten te bewaken. De oprichters van deze bedrijven verdienden en verdienen nog steeds behoorlijk aan de man- en elektronische beveiligingen van woningen en bedrijfspanden. En zo hebben we de afgelopen decennia ook een wildgroei gezien voor wat betreft deze bedrijven. Vaak genoeg controleren de bestuurders van deze ondernemingen niet in voldoende mate wie ze als beveiligers, wel of niet bewapend in dienst nemen. Een klacht die Keerpunt meerdere malen heeft vernomen, is dat er ook regelrechte junkies worden ingezet om belangrijke objecten in de nachtelijke uren te bewaken en dat er tijdens de wacht behoorlijk wat marihuana wordt weggepaft. Een fenomeen waar we vooral in de afgelopen jaren van het Bouterse regiem mee te maken hebben gekregen, is de bewaking van overheidsobjecten en ook particuliere objecten van NDP-gelieerden door militairen en wel met medeweten en of instructie van een hoge officier in de rang van majoor onder de noemer van de zogeheten eenheid ‘Faya Blo’. Militairen worden bij assembleeleden, leidinggevenden bij het Nationaal Informatie Instituut, restaurants, casino’s, Palmentuin (Waka Pasi) CBB, Belastingkantoor en bij bepaalde NDP goedgezinde oud-bevelhebbers van het Nationaal Leger ingezet.  De militairen worden gedwongen 12-urige diensten te draaien, hetgeen als zeer zwaar c.q. vermoeiend kan worden aangemerkt. Ook kunnen militairen door de inzet van Faya Blo, hun verlofdagen moeilijk of helemaal niet opnemen. En dat gaat zomaar door zonder dat daar verandering in komt. Ambtenaren die ook ambtenaren zijn en onder de militaire krijgstucht vallen, kunnen geen diensten weigeren, anders volgt daarop straf of insluiting, dus dienen ze te gehoorzamen en de diensten van de majoor K. voor Faya Blo draaien.  Een van de aanhoudende beschuldigingen aan het adres van de majoor K. en ook zijn hoogste chef op Defensie is, dat er grif wordt betaald in vreemde valuta door particulieren die deze militaire bescherming genieten. Deze valutaopbrengsten belanden naar verluidt, niet in de kas van het Nationaal Leger. Ook worden bepaalde militairen geplaatst ter beveiliging van goudconcessies in het achterland en de skalians van bepaalde NDP gelieerde exploitanten. Deze groep militairen die langer van huis zijn, krijgen dan een beperkte vergoeding in vreemde valuta. En zo wordt het Nationaal Leger misbruikt en handelen leden van de grootste gewapende macht voortdurend in strijd met hun grondwettelijke taak, die niets anders is dan het bewaken en beschermen van onze nationale soevereiniteit en territoriale integriteit. Hun taak is zeker niet het bewaken van allerhande objecten van boeftige politici en hun vriendjes.

More
articles