August 14, 2019


Maatregelen tegen brandweerlieden die problemen aankaarten


August 14, 2019

Tegen twee brandweerlieden die op dinsdag 6 augustus hun misnoegen uitten over diverse zaken betreffende de brandweer in het radioprogramma ABC Actueel, zijn disciplinaire maatregelen getroffen. De voorzitter van de bond, John Seedorf, erkent dat enkele zaken binnen het korps niet in orde zijn, maar stappen naar de media is volgens hem niet de juiste manier om zaken op te lossen. De brandweerlieden stelden in het programma dat het schoeisel en de kleding van het korps niet meer voldoen aan de eisen en dat maakt werken op een veilige manier niet meer mogelijk. Volgens de brandweerlieden hebben ze tweedehands bluspakken gekregen die internationaal zijn afgeschreven. De kleding dateert uit 2009 en volgens de brandweerlieden is het niet mogelijk om te werken in een tien jaar oud brandweerpak. De sanitaire voorzieningen laten volgens hen ook te wensen over. Verder zijn de brandweerlieden niet tevreden over de manier waarop de bond hun belangen behartigt, omdat volgens hen de bond zwijgt in alle talen. Seedorf geeft aan dat de leden niet naar de media hadden moeten stappen voor het aankaarten van problemen, omdat hiermee zaken niet worden opgelost. Dat is volgens de voorzitter de reden waarom zij zijn overgeplaatst en detacheringen zijn ingekort. “Al deze problemen zijn voor de bestuursverkiezingen in kaart gebracht en opgenomen, wij zijn ervan op de hoogte en werken er ook aan. Als er een probleem is, dien je naar de bond te stappen”, aldus Seedorf. -door Yves Kloppenburg-

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249