August 14, 2019


VOSOV wil herstructurering openbaar vervoer


August 14, 2019

De Coöperatieve Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer (VOSOV), een nieuwe organisatie voor busvergunninghouders, heeft vijf ordes gesteld voor de herstructurering van het openbaar vervoer. Volgens VOSOV-voorzitter Suraj Sahadew-Lall, wordt er vaak niet gesproken over beleid, wet- en regelgeving binnen de sector, terwijl dat heel belangrijk is. De vereniging heeft haar beleid voor de herstructurering van het openbaar vervoer gebaseerd op vijf ordes: een wettelijke orde, een infrastructurele orde, een internationaal technologische orde, een financieel-economische orde en de moderne communicatie en media orde. Sahadew-Lall legt uit dat erop bepaalde routes illegale bussen rijden, terwijl er vergunningen zijn gegeven aan bushouders die de routes moeten onderhouden. De wettelijke orde moet ervoor zorgen dat de vergunningen gegeven worden en illegaliteit voorkomen wordt. Ook moet de aanloop van passagiers op routes bekend zijn, zodat niet à la dol nieuwe vergunningen worden uitgegeven op routes. Ten aanzien van de infrastructuur zegt de voorzitter, dat er beleid moet komen ten aanzien van het verkeer en de bushaltes waarbij er genoeg ruimte is voor het in- en uitstappen van passagiers. De financiële economische orde richt zich op het beleid van subsidie en tarieven. Busvergunninghouders moeten naar zeggen van Sahadew-Lall, de zekerheid hebben dat de subsidie doorbetaald wordt, maar dat er tot nog toe geen subsidiecontract is gesloten. Op basis van de calculatie voor de aankoop van tweedehands bussen, zou een stadsrit volgens Sahadew-Lall, SRD 3,20 moeten kosten. Dit bedrag zal ervoor zorgen dat bushouders in staat zullen zijn om te investeren. De organisatie streeft ernaar om zich los te koppelen van de politiek of dat de regering inkomt met maatregelen om de bushouders tegemoet te komen. Op het gebied van de internationale technologie moet er volgens de vereniging meegegaan worden met de internationale ontwikkelingen met name de import van bussen. Daarnaast streeft de vereniging naar een moderne applicatie voor de verschillende routes, zodat burgers weten met welke bus zij hun bestemming kunnen bereiken en waar de bussen geparkeerd staan. Ook moet er meer voorlichting komen vanuit het ministerie voor de samenleving. Dit valt onder de orde van moderne communicatie en media. De VOSOV heeft als visie ontwikkelingsgericht groeien naar een duurzaam, snel, comfortabel, betaalbaar en betrouwbaar openbaar vervoer in Suriname. De missie is om efficiënte en veilige vervoersdiensten aanbieden die zorgdragen voor volledige bereikbaarheid van elke bestemming in Suriname. Volgens Sahadew-Lall moet het openbaar vervoer zodanig gegarandeerd zijn, dat het volk 1x24u kan rekenen op vervoer in elk gebied van Suriname. De VOSOV is landelijk bezig met de registratie van leden. Momenteel staan 361 vergunninghouders geregistreerd over heel Suriname met uitzondering van Commewijne en Nickerie, die nog aangedaan moeten worden. -door Priscilla Kia-

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249