August 14, 2019


‘Verwachte economische groei staat onder druk’


August 14, 2019

De bedrijfsactiviteiten van Rosebel Gold Mines draaien al bijkans drie weken op een laag pitje. Niet alleen het bedrijf, maar ook de Surinaamse economie lijdt hieronder. Steven Debipersad, bestuurslid van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), zegt desgevraagd dat de verwachte economische groei van 2 procent onder druk komt te staan. Goud is momenteel het belangrijkste product dat deviezen in het laatje brengt. Volgens Debipersad zal niet alleen de economie van ons land hieronder lijden, maar ook de verwachte productie en inkomsten van Rosebel Gold Mines. De multinational verwacht dit jaar een stijging van de productie in vergelijking met vorig jaar. Debipersad zegt dat het om een tweeledige kwestie gaat, namelijk de menswaardige en de macro-economische achtergrond. De macro-economische heeft volgens hem regelrecht gevolgen voor de economie. ‘’Er moet zo snel als mogelijk een aanvaardbare oplossing gezocht worden samen met de gemeenschap aldaar, zodat de productie van het goudbedrijf wederom normaal op gang komt. Hoe langer het duurt, des te groter de druk op de verwachte economische groei zal worden.’’ Debipersad sluit niet uit dat de US-dollar koers gestegen is als gevolg van de situatie bij het goudbedrijf. De governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, heeft op dinsdag 23 juli j.l. via een schrijven de cambiohouders erop gewezen, dat er ten onrechte wisselkoersontwikkelingen op de valutamarkt plaatsvinden, met als gevolg dat de Centrale Bank minimum- en maximumkoersen heeft vastgesteld voor de US-dollar. De cambio’s zijn verplicht om bij aankoop, een koers te hanteren die ligt tussen SRD 7.90- SRD 7.95 en bij verkoop tussen de SRD 7.95-SRD 8. Debipersad blijft erbij dat de vastgestelde bandbreedte op papier een goede maatregel is, maar dat de moederbank veel te laat hiermee is gekomen. ‘’De vraag naar US-dollars is nog steeds veel groter dan het aanbod’’, zegt hij. Het is nog niet duidelijk hoe de situatie op de plant is na het tragische gebeuren op zondag 28 juli. De porknokkers zijn nog verhit over de dood van hun collega. In het afgelopen weekend is er ook getracht een mast neer te halen. President Desiré Bouterse houdt zich persoonlijk bezig met deze zaak. Hij heeft inmiddels verschillende partijen gehoord om tot een oplossing te geraken, maar een oplossing zal volgens de president nog een tijdje duren. -door Johannes Damodar Patak-

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249