August 5, 2019


Kirpalani financiert beddenhuis Suriname Eye Center


August 5, 2019

Vandaag is de overeenkomst getekend tussen het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en de Kirpalani Stichting ten behoeve van de financiering van het beddenhuis van het Suriname Eye Center, waarmee invulling is gegeven aan deze noodzakelijke toevoeging van het project.
De Kirpalani Stichting heeft door middel van het ondertekenen van deze overeenkomst, additionele middelen in de vorm van een schenking, ter beschikking gesteld voor een bedrag van US-dollar 150.000. Het AZP draagt zorg voor het resterende bedrag van US-dollar 100.000.
Op 14 november 2018 heeft het AZP de overeenkomst getekend met de aannemer Bouwbedrijf Kiesel N.V. voor het project: Expansie en Rehabilitatie van het Suriname Eye Center van het AZP. Deze ondertekening is vooraf gegaan door een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het AZP, de Nationale Ontwikkelings Bank (NOB), Rosebel Gold Mines N.V. en de Kirpalani Stichting, om de financiering van het project mogelijk te maken.
Al gauw bleek de noodzaak voor het toevoegen van een beddenhuis aan het project. Door deze toevoeging is er sprake van een compleet oogziekenhuis. De realisatie hiervan was in eerste instantie niet mogelijk vanwege een tekort aan financiële middelen. De totale kosten voor de toevoeging van het beddenhuis, bedragen US-dollar 250.000.
De Kirpalani Stichting geeft hiermee invulling aan haar Corporate Social Responsibility.
In totaal schenkt de stichting US-dollar 650,000 voor het welslagen van het Suriname Eye Center project.
Investeren in de gezondheidszorg is volgens de stichting nodig vanwege het maatschappelijk belang en de positieve effecten die het heeft op de economie, daarom stimuleert en ondersteunt de Kirpalani Stichting dit project van public private partnership.