MONOPOLISEREN GELDWEZEN?

Date

Er doet zich een beangstigende ontwikkeling voor binnen het Surinaamse bankwezen waar zeer zeker meer aandacht aan moet worden besteed. Al enige tijd is het voor ingewijden binnen het bankwezen duidelijk, dat de regering Bouterse doende is haar invloed binnen het Surinaamse bankwezen te verhogen.

Er doet zich een beangstigende ontwikkeling voor binnen het Surinaamse bankwezen waar zeer zeker meer aandacht aan moet worden besteed. Al enige tijd is het voor ingewijden binnen het bankwezen duidelijk, dat de regering Bouterse doende is haar invloed binnen het Surinaamse bankwezen te verhogen. Binnen het bankwezen spreekt men zelfs van financiële coups die op een sluipende wijze worden uitgevoerd. Bij de Surinaamse Postspaarbank, SPSB, is de coup geslaagd door een niet-econoom met de leiding te belasten en de consequenties zijn nu reeds duidelijk door het schandaal dat recentelijk wereldkundig werd gemaakt en waar nu nog steeds onderzoek naar wordt gepleegd. Hoe ernstig de vermeende fraude is, zullen wij hopelijk nog vernemen. Dat er daar zwaar gerommeld is met gelden van spaarders, staat als een paal boven water. De invloedrijken die ook enorme bedragen hebben verkregen uit deze bank, hun namen spreken boekdelen en het is ook duidelijk, dat ze de verkregen penningen niet terug hebben betaald of hoeven terugbetalen. Plundering ten top, zouden velen zeggen. En ook wij van Keerpunt, hebben het gevoel dat ze allemaal schotvrij en straffeloos zullen blijven. Tijdens Wijdenbosch zijn regering van 1996-2000, werd er toch ook rijkelijk geplunderd via het zogeheten Productie Investerings Fonds en leden de drie staatsbanken, SPSB, Landbouwbank en VCB, aanmerkelijke schade. Maar ook nu wenst men wederom via tal van manipulaties, bepaalde banken en hun liquide middelen te bespringen, omdat men nu ernstig op zwart zaad zit. Men onderneemt stappen om binnen de Raden van Commissarissen een overmacht te krijgen om vervolgens de directie naar het leven te staan. Uiteindelijk wordt er vanuit Financiën een dusdanige druk uitgeoefend op de leden van de Raden van Commissarissen, dat die werken aan de vervanging van de directieleden. Er komt dan een nieuw directieteam dat naar de pijpen van het ministerie van Financiën danst en ook gemakkelijk nog meer geld aan de overheid ter beschikking stelt. Een dergelijke coup heeft zich reeds voorgedaan binnen de Hakrinbank en daar zit Financiën met in haar kielzog de Centrale Bank die sinds februari van dit jaar totaal gepolitseerd is, achter. Tot op dit moment heeft de staat haar aandeel in de Hakrinbank niet teruggebracht, hetgeen wel was overeengekomen. En mocht het zover komen dat ze uiteindelijk toch nog overstag gaat en bereid is die aandelen te verkopen, dan is het nog steeds de vraag, in wiens handen die dan wel komen. Binnen de aandeelhouders van de Hakrinbank heerst ongerustheid over wie deze aandelen uiteindelijk zal kunnen bemachtigen, mocht de staat ze zoals afgesproken, van de hand doen. Maar niet louter binnen de Hakrinbank doet Financiën er alles aan de invloed van de staat binnen het bankwezen te verhogen. Men heeft nu De Surinaamsche Bank, DSB, in het vizier. Er wordt naar wij vernemen, grote druk uitgeoefend op de huidige aandeelhouders en hun vertegenwoordiging binnen de Raad van Commissarissen om de huidige directie zo spoedig mogelijk te vervangen. De druk vanuit Financiën, die veel weg heeft van chantage, is zo intensief geweest en nog steeds voelbaar, dat die wijziging in de directie ook doorgedrukt wordt. Financiën wenst namelijk ook op deze bank een pion te hebben. Een pion die de toegankelijkheid tot penningen van personen en  instanties alleen maar verder zal vergemakkelijken. Kort geleden waren het toch de buitenlandse kasreserves die onder de paraplu van de Centrale Bank gebracht moesten worden, nu zijn het de banken die een soortgelijk lot beschoren zijn. Een regering die in enorme financiële nood verkeert, maakt onverwachte bokkensprongen en dat zien we steeds vaker en duidelijk tot uiting komen. Het zal ons niet verbazen als straks ook nog bepaalde pensioenfondsen zullen worden aangesproken. Om op DSB terug te komen, zal op zeer korte termijn een nieuwe Chief Executive Officer, CEO, lijnrecht vanuit Nederland de bank binnen worden gebracht. Ook hier zal er dan sprake zijn van een paars politiseren van de grootste handelsbank van ons land. Alleen de kiezer zal nog bij machte zijn in mei van het komende jaar, een halt toe te roepen aan het totaal monopoliseren van ons gehele financiële stelsel. Mits er niet op enorme schaal gefraudeerd wordt, is de kans groot dat de kiezer daar zeker wel in zal slagen.

More
articles