August 4, 2019


STEEDS DRIESTER


August 4, 2019

De leden van het Korps Politie Suriname krijgen het bij het uitoefenen van hun taak als opsporingsambtenaar, steeds moeilijker. Politieagenten krijgen veel vaker te maken met agressie vanuit het publiek en zijn vaak genoodzaakt ook harder op te treden met vaak fataal gevolg voor de agressor. Bepaald geen vreemd verschijnsel in de eenentwintigste eeuw. Wie het buitenlandse nieuws volgt, zal hebben gezien dat ook in landen als de Verenigde Staten, Nederland en Brazilië, het publiek steeds agressiever wordt tegen de politie. Decennia geleden boezemde de politie vrees in en hadden velen groot respect voor de politieambtenaar, maar daar is nu wel een behoorlijke verandering in gekomen en dan wel in negatieve zin. De doorsnee agent heeft het voor een deel wel aan zichzelf te danken dat de burger anders tegen hem of haar aankijkt. De vaak onbeschofte manier waarop agenten burgers bejegenen, heeft gemaakt dat velen een aversie hebben gekregen tegen de politieambtenaar en zich dan ook niet netjes tegen de agent opstellen, hetgeen dan ook vaak uitmondt in een aanhouding of mishandeling voor de agent of agenten. Tactvol optreden is dan ook gewenst van de politieagent en gehoopt mag worden, dat die zich anders gaat gedragen tegenover elk individu. Wat we ook zien, is dat politieagenten worden aangevallen, mishandeld en beroofd, dat is natuurlijk absoluut onacceptabel en zal tot gevolg hebben, dat agenten nog driester zullen worden in hun optreden. De afgelopen week werd gemeld, dat een politieagent in zijn auto was overvallen, beroofd en mishandeld. De mishandeling had dusdanige gevolgen dat de ambtenaar het bewustzijn verloor. De agent werd daarbij ontdaan van zijn sieraden en andere spullen. Ook de contactsleutel van zijn auto werd door de onverlaat meegenomen. Er is momenteel sprake van een verruwing binnen deze maatschappij, waar toch wel de nodige aandacht van de overheid voor gevraagd dient te worden. Ook voor de aanpak van deze verruwing zullen gepaste maatregels getroffen dienen te worden. Misschien kunnen personen die zich verdiept hebben in de criminologie en haar aanpak, hiertoe oplossingen aandragen.