August 3, 2019


VALUTAHANDEL EN SJACHEREN


August 3, 2019

De tijd is er weer helemaal rijp voor het gesjacher met vreemde valuta, zoals we dat hebben meegemaakt tijdens de militaire dictatuur van Bouterse, die voortdurend gepaard ging met deviezenschaarste. Een schaarste aan Amerikaanse dollars en Nederlandse guldens, maakte dat toentertijd lieden die op oneigenlijke wijze aan vreemde valuta hadden weten te komen via de zogeheten parallelmarkt, de valuta verhandelden en zo ook de wisselkoersen bepaalden. Opstuwen van de wisselkoersen geschiedde dan ook voortdurend door malafide geldhandelaren, omdat de Centrale Bank zijn toevlucht had gezocht tot de monetaire financiering van het zwaar opgelopen overheidstekort en er totaal hulpeloos bij stond. Vraag en aanbod werden gedirigeerd door de parallelmarkt en in die periode hebben bepaalde mensen door gesjacher met vreemde valuta, zich steenrijk weten te werken over de ruggen van de rest van de gemeenschap. Het was dan ook die periode dat de drugshandel zwaar opkwam en de eerste witwasstructuren uit de grond werden gestampt. Meer dan de helft van onze importen werden gefinancierd met gelden verkregen uit de grensoverschrijdende criminaliteit. De deviezen die de staat nog kon verdienen van de hier nog gevestigde bauxietbedrijven, kwamen bepaalde personen en instanties tegemoet, maar dan wel voor een totaal achterhaalde wisselkoers. Names and faces speelde toen reeds een zeer voorname rol. Eigenlijk gaan we momenteel door het opgetreden deviezentekort (US-dollar), wederom dezelfde kant op. Er wordt weer vreemde valuta weggedragen, omdat de reguliere overmakingen niet meer naar wens bij de lokale banken kunnen geschieden. Er heerst een verontrustend gebrek aan Amerikaanse dollars en een overschot aan euro’s die we heel moeilijk kwijt kunnen. Het was ons al enige tijd bekend, dat bepaalde figuren voor tonnen aan euro’s naar de Verenigde Staten vervoerden om aldaar via hun connecties, de Europese munteenheid om te wisselen tegen dollars. Deze dollars werden dan teruggebracht en hier voor verhoogde wisselkoersen verkocht. De Amerikaanse autoriteiten zijn hier achter gekomen en hebben recentelijk 1.6 miljoen euro in beslag genomen. Een cambiohouder zou dit geld in de staat Florida wisselen in dollars en terugbrengen naar Suriname. Deze manier van deviezenverplaatsing naar het buitenland, schijnt een hele tijd goed gegaan te zijn. Deze onderschepping van de Amerikaanse autoriteiten, heeft de druk op de dollar de afgelopen weken wederom verhoogd en de wisselkoersen negatief beïnvloed. De Centrale Bank van Suriname heeft inmiddels laten weten, geen betrokkenheid te hebben bij het op grote schaal naar de Verenigde Staten, VS, brengen van euro’s. Wel is het zo dat de Centrale Bank, grote bedragen aan euro’s aan de cambio’s ter beschikking had gesteld. De Bank wenst zeker niet in één adem genoemd te worden met deze zogeheten geldsmokkel van een cambiohouder naar de VS. Er gebeuren momenteel weer zeer rare dingen binnen het deviezencircuit en daar is het wegdragen van miljoenen aan euro’s richting VS, er een van. Als de Centrale Bank van Suriname recentelijk nog een bepaalde bandbreedte wenste aan te geven voor de wisselkoersen, dan heeft dat nu reeds tot gevolg gehad, dat het deviezenverkeer via deze instanties alleen maar stroever verloopt en het nu nog verder ondergronds zal plaatsvinden met aanmerkelijke koersopdrijvingen. We hebben al eerder gesteld, dat wanneer de Centrale Bank van Suriname met bedreigingen in de richting komt van instanties die nog wel over vreemde valuta beschikken en die verhandelen en dan wel met betrekking tot een dwangmatige koersnotering, de zaak alleen maar zal verergeren. Niemand wil verliezen doordat een moederbank zich met de beoogde koersmarges die men wenst te verdienen, komt inlaten. De opkoop van dollars zal dan wel nog doorgaan en de verkoop niet meer via de officiële loketten. De zwarte markt voor vreemde valuta is dan voor de zoveelste maal nieuw leven ingeblazen. Tijdens de revo van Bouta en ook daarna onder NDP-regeringen, is het niet anders geweest. Zodra een Centrale Bank van Suriname door puur wanbeheer en het ontbreken van deviezeninterventies niet in staat is de wisselkoersen voor vreemde valuta te dicteren, zullen derden deze koersen aangeven via het mechanisme van vraag en aanbod. En dat is nu precies weer wat er gaande is en de wisselkoers voor de dollar al gebracht heeft naar ruim boven de 8 SRD. We hebben eigenlijk te maken met een Centrale Bank die vleugellam is geworden en niet langer in staat tot interventies die moeten maken dat de wisselkoersen voor vreemde valuta stabiel blijven. Binnen het bedrijfsleven volgt men de ontwikkelingen op het deviezenfront met grote verontrusting. De dollarschaarste laat zich steeds meer gevoelen en de overmakingen voor de aanvoer van tal van goederen gaat steeds problematischer. Zolang de aanvoer van chartaal geld (voornamelijk dollars) niet wordt hervat, zal er zeker een verslechtering binnen de Surinaamse economie optreden en het bedrijfsleven het steeds moeilijker krijgen. Ook zal indirect de gehele samenleving hier sterk nadeel van ondervinden. Wat nu zeker van de grond komt, is het zwarte circuit voor deviezen en krijgt het gesjacher met deviezen, nieuw leven.