VINDEN WIJ HET VREEMD?

Vinden wij het vreemd dat men in de EU-landen steeds vaker groente en fruit uit ons land afkeurt en vervolgens vernietigt? Eigenlijk mogen wij, en met name de groente- en fruitexporteurs, daar niet raar meer van opkijken. Al jaren achtereen is het zo, dat in de landen van de Europese Unie, waar we onze groente en fruit naar toe sturen, er een grondige controle op deze exportproducten wordt uitgevoerd. Men controleert dan of de groente en het fruit geen overmatige sporen van herbiciden en pesticiden bevatten. Suriname bevindt zich namelijk al geruime tijd in de categorie van landen, die het niet zo nauw nemen met het overmatige gebruik van herbiciden, pesticiden, larviciden en fugiciden in de landbouw en in het bijzonder bij de teelt van gewassen die voor export bestemd zijn. Pesticide is een chemische stof ter bestrijding van organismen die schadelijk zijn voor cultuurgewassen of ter verdelging van onkruid. Als bijvoorbeeld het gebruik van een herbicide als glyfosaat in de EU-lidstaten verboden wordt en wij nog maanden na dit verbod doorgaan met het rijkelijk bespuiten van onze landbouwgronden en het risico levensgroot is dat het exportgewas dit gif ook opneemt, dan zal het zeker niet door de Europese keuring van voedingswaren heen komen. Maar we zijn koppig in dit land en gaan er steeds weer vanuit, dat men binnen deze lidstaten van de EU door de vingers zal kijken, als wij met ons exportgoedje komen aanzetten. Wij moeten er maar eens aan gaan wennen dat er buiten onze grenzen, wel stringente regels zijn en maatregelen worden genomen wanneer het om zaken gaat die de volksgezondheid in die landen, in gevaar kan brengen. Wij spuiten hier nog steeds te veel en vaak niet met de juiste doseringen herbiciden en pesticiden in de nabijheid en op de gewassen die we zelf consumeren en exporteren. Met de export van in Europa geachte gevaarlijke groente en fruit, zit het nu steeds vaker goed fout en worden er grote verliezen door exporteurs geleden. De overheid en in dezen het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, moet naar onze mening harder gaan werken om de groente- en fruitexporteurs erop te wijzen, dat het exporteren van onveilige producten consequenties heeft en zeker tot verlies leidt. Ook is het zo dat Suriname in dit opzicht, wederom te maken krijgt met een slechte notering, als het om export van deze producten gaat. Ook hier blijkt weer dat het binnen de landbouw en zijn begeleiding door de overheid, momenteel zeker niet goed zit. Er wordt maar wat aan gerommeld en de strafmaatregelen treden nu steeds nadrukkelijker op de voorgrond. Er is dan naar onze mening ook veel werk aan de winkel voor het departement van LVV. Doen we niets en blijven we maar talmen, dan zal ook de export van de voormelde landbouwproducten langzaam maar zeker doodbloeden. De regering Bouterse verkondigde enige jaren geleden, dat Suriname kan veranderen in de voedselschuur van het Caribisch gebied. Hoe ze dat met het huidige beleid denkt te bereiken, weet Joost. Je kan slechts een goede, erkende en gerespecteerde exporteur van voedingswaren worden, wanneer die ook volkomen veilig zijn en die veiligheid ook kan blijven garanderen. Dat die veiligheid consistent blijft, daar kan de overheid door controle ook een voorname bijdrage aan leveren.

More
articles