July 18, 2019


(foto: Johan de Randamie)

Sandy Cameron nieuwe NOB-directeur


July 18, 2019

Drs. Sandy Cameron is op een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) benoemd tot waarnemend directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB). Het tijdelijk gedelegeerd bestuur, bestaande uit A. Akkal-Ramautar en Premchandre Narain, treedt terug naar de raad. Voormalig directeur Wonnie Boedhoe werd in februari geschorst door de Raad van Commissarissen (RvC) onder leiding van Subhas Mungra. Zij moet zich verweren over onder andere het tekenen van een cao zonder afstemming met de RvC. Het ging om een loonsverhoging van 12 procent ingaande januari 2018. Het is niet duidelijk als Boedhoe is ontheven uit haar functie. De Inter-Amerikaanse Ontwikke-lingsbank (IDB) doet onderzoek naar ernstige tekortkomingen die zouden zijn ontdekt. Hoe ver de IDB is met dit onderzoek, is niet duidelijk.