July 9, 2019


Doksenclub staat wederom voor uitdaging


July 9, 2019

Sedert enige weken kan de Doksenclub wel contante euro’s, maar geen girale euro’s kopen bij de lokale banken en of cambio’s om aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen voor haar leveranciers. De voorraad voerproducten is derhalve tot het minimum geslonken en sommige voersoorten zijn al niet meer leverbaar, zegt directeur G. J. van den Bergh in een persbericht. In het verleden heeft de Doksenclub zelf grote bedragen liquide middelen naar Nederland gebracht, overigens niet zoals op Facebook werd gesuggereerd, doch geheel in lijn met de Surinaamse en Nederlandse wetgeving. De gelden zijn telkenmale door de Nederlandse douane geaccordeerd en mochten derhalve worden ingevoerd in Nederland. Conform de nieuwe richtlijnen heeft de Doksenclub al twee keer een verzoek ingediend bij de Deviezencommissie voor de uitvoer van liquide middelen, beide keren is dit afgewezen met als reden dat de Doksenclub zich moet wenden tot de lokale banken voor internationale overboekingen. De Deviezencommissie bleef bij haar standpunt, ondanks de vele kopie mails van de diverse banken die stellen dat zij geen (girale) euro’s ter beschikking hadden. Volgens diverse medewerkers van de overheid, zou een vergunning niet worden afgegeven, omdat men zeker wist dat alle gelden vanuit Suriname zouden worden aangehouden door de douane en of het Openbaar Ministerie, aantoonbare mailwisseling tussen Doksenclub en de competente autoriteiten van Nederland hebben daar tot nu toe geen verandering in gebracht, de Doksenclub hoopt op korte termijn alsnog een vergunning voor de uitvoer van liquide middelen te kunnen krijgen. De Doksenclub betreurt de situatie en vraagt begrip aan haar klanten.