July 9, 2019


ONTEGENZEGLIJKE BENADELING


July 9, 2019

Waar zijn we eigenlijk mee bezig in dit land? Een vraag die vaak en in vele opzichten, zonder enige terughoudendheid kan worden gesteld. Zijn we bezig met de opbouw van de in 1975 staatkundig onafhankelijk geraakte republiek Suriname of zijn we stelselmatig door het behartigen van volstrekt verkeerde belangen, dit land naar de afgrond aan het leiden?  Als we alleen maar kijken naar al hetgeen zich momenteel binnen de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM, aan het voltrokken is en de volstrekt verkeerde beslissingen die men dreigt te nemen uit zuiver politieke en persoonlijke overwegingen, dan kan zeker de vraag gesteld  worden, waar we eigenlijk mee bezig zijn geraakt. In onze editie van zaterdag 7 mei, schreven we al over de perikelen binnen de SLM en een nog te sluiten nieuw lease contract voor een vliegtuig dat dienst moet gaan doen op de Mid-Atlantische route en de ware reden waarom directeur Gerard Lau, zo ineens en hypersnel, het veld diende te ruimen. Er is namelijk een meningsverschil ontstaan tussen Gerard Lau en de Raad van Commissarissen over het type vliegtuig dat dient te worden aangeschaft en welke maatschappij dit vliegtuig in een leasecontract mag leveren. Lau heeft naar wij vernemen, gedocumenteerd aangegeven waarom op dit moment een Airbus A330-200 voor de SLM de beste en meest voordelige optie is om de verouderde A 340, die nu nog de Mid-Atlantische route met regelmatige onderbrekingen onderhoudt, te vervangen. De regering Bouterse die de grootste aandeelhouder vertegenwoordigt, is echter om politieke en persoonlijke redenen, van mening dat niet moet worden gekozen voor de Airbus, zoals aangeprezen door Gerard Lau, maar voor een Boeing 777-200 ER om na enige tijd over te stappen op een Boeing 787-8. De vertegenwoordiger van Airbus heeft inmiddels gedetailleerd aangegeven, waarom het een zeer foute, onvoordelige en kostbare stap van de SLM zal zijn als ze toch besluit met Boeing in zee te gaan. In deze editie vermelden wij de reactie van Airbus op het voornemen van de SLM om met Boeing in zee te gaan, terwijl Airbus al verregaande gesprekken had gevoerd met de leiding van de SLM de A340 binnen een nieuw leasecontract te vervangen voor een A330-200. Stuitend gewoon, hoeveel extra kosten de SLM en met in haar kielzog de regering Bouterse, zich op de hals haalt, alleen maar om witte voetjes te maken bij een Amerikaanse leverancier. We zijn echt niet tegen Boeing, maar zeker wel voor het welzijn en het voortbestaan van de SLM en er dient dan naar onze mening, wel gekeken te worden naar het economische en financiële voordeel wanneer er een dergelijk nieuw leasecontract wordt aangegaan ter vervanging van een wide –body toestel, dat moet gaan vliegen op de route Paramaribo-Amsterdam vice versa. Wij meldden eerder, dat het kabinet Bouterse zwaar aan het lobbyen is via Boeing om Dino Bouterse, zoon van het staatshoofd die in Florida in de gevangenis zit en nog enkele jaren in detentie voor de boeg heeft, vroegtijdig in vrijheid gesteld te krijgen. Dat is naar verluidt, de hoofdreden waarom de SLM van de hoofdaandeelhouder thans niet mag voortgaan op haar sinds 2009 ingeslagen weg met de Europese maatschappij Airbus, maar thans moet kiezen voor Boeing. In de komende weken zal er zeker veel meer duidelijkheid komen over deze keus die door ingewijden in de internationale luchtvaart, als zeer onvoordelig en fout wordt aangemerkt.