July 6, 2019


BEDREIGINGEN EN CONSEQUENTIES


July 6, 2019

Het is bekend dat velen in dit land na ruim negen jaar NDP-bestuur, zwaar teleurgesteld zijn in de verrichtingen van het kabinet Bouterse. Velen onder ons kunnen hun teleurstelling en zwaar opgelopen frustraties niet bedwingen en uiten die openlijk in het openbaar of op sociale media. Maar niet louter bij politiek andersdenkenden is de teleurstelling in het kabinet groot, ook bij fervente aanhangers van de paarse partij, hoor je steeds vaker hevige kritiek en loopt men over naar een ander politiek huis, in de hoop dat het na de verkiezingen van volgend jaar anders c.q. beter, zal gaan in dit land. Maar niet slechts met kritiek worden wij geconfronteerd, ook de verwensingen naar de hoogste leiding van dit land, zijn niet gering in aantal. De afgelopen week ging een man die bekend stond als rasechte boutist, flink over de schreef door beledigingen en doodsbedreigingen tegen het staatshoofd Bouterse te uiten en deze via Facebook te lanceren. De man, ene Rudolf H. die overduidelijk de prins behoorlijk gesproken had en al zwaaiend met een flesje Bacardi in de hand, de eerste burger flink uitschold en met de dood bedreigde,  had bij het maken van deze opnames, zeker niet door dat hij zich schuldig maakte aan ernstige strafbare feiten, zoals opgenomen in ons Wetboek van Strafrecht, onder meer de artikelen 129 en 152. Op basis van deze uitingen kwam de opsporing in actie en werd Rudolf H. gearresteerd en ingesloten. De man beweerde na zijn aanhouding, in een dronken bui tegen de president en een andere hoogwaardigheidsbekleder te hebben geageerd. Maar de uitingen van frustraties bij Rudolf H. waren heel duidelijk en overtuigend en zullen vrijwel zeker tot vervolging leiden. Een strafproces komt hem zeker aan de broek te hangen. Maar hoe heeft Rudolf H. het zover laten komen dat hij nu in de grootste problemen is geraakt? De man die zich zo cru uitte tegen de president, is geen onbekende in de paarse organisatie en behoorde in het recente verleden, zeker tot de entourage die bekend staat als boutisten. Voorts is naar verluidt, Rudolf H. een regelrechte neef van het staatshoofd en vermeende daarom wegens de familieband, op een dergelijke manier tegen neef Desi Delano uit te kunnen varen. De thans in hechtenis verkerende Rudolf H., die volgens bronnen de achternaam van zijn moeder draagt, heeft uit enorme frustratie fout gehandeld en leefde op een afgelegen plaats onder zeker niet ideale omstandigheden en het vermoeden bestaat zeker, dat hij meer van het staatshoofd en de NDP die hij zo fervent heeft gesteund, had verwacht. Hoe het verder met H. moet, zal het Openbaar Ministerie moeten bepalen. Zuiver juridisch gezien, zal de vervolging van H. moeten volgen. Of het zover komt, is nog maar de vraag. Wij zijn bij Keerpunt geen psychiaters en kunnen dan ook niet vaststellen of de man dusdanig geestelijk afwijkend gedrag manifesteert, dat hij echt een gevaar vormt of zou vormen voor het staatshoofd en of derden. Op korte termijn zal duidelijk worden wat  voor lot Rudolf H. voorts beschoren zal zijn.  

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249