July 6, 2019


GEEN TIJD VOOR EXPERIMENTEN


July 6, 2019

De Raad van Commissarissen bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM, heeft besloten directeur Gerard Lau nog voor expireren van zijn contract, op non-actief te plaatsen. Dit betekent dat de SLM sinds het aantreden van de regering Bouterse in 2010, haar vijfde directeur ziet vertrekken. Eigenlijk te zot voor woorden, dat een regering ook bij de SLM in de hoogste leiding, maar steeds mensen vervangt en dat hierdoor de continuïteit van het beleid gevaar loopt, of op zijn minst ernstige stagnatie in de verdere ontwikkeling van onze national carrier in de hand werkt. We hebben na het vertrek van Henk Jessurun na het aantreden van het kabinet Bouterse, voorts Ewald Henshuys, Louis Voigt, Robby Lachmisingh en Gerard Lau in de hoogste leiding van de SLM gezien. En al deze wisselingen hebben de SLM niet echt vooruit gebracht. De SLM kampt met enorme problemen en die hebben hoofdzakelijk te maken met niet voldoende verdiensten en alsmaar toenemende concurrentie, zowel in de regio als op de Mid-Atlantische route, waar de SLM haar operaties heeft. Al de voormelde directeuren en raden van commissarissen bij onze nationale luchtvaartmaatschappij, kregen dezelfde problemen op hun bord en moesten maar zien met stunt- en vliegwerk de  ‘kisten’ luchtwaardig te houden en de vliegschema’s naar behoren uit te voeren, hetgeen veel vaker dan gewenst, niet lukte. Ook werd er op gezette tijden, ernstig misbruik gemaakt door de overheid van de SLM-vliegtuigen op veelal regionale trajecten dat tot aanzienlijke financiële schade voor de maatschappij leidde. Elke luchtvaartmaatschappij behoort zich op tijd aan de internationale vastgestelde onderhoudsbeurten van haar vloot te houden en dat kost handen vol geld waar ook de SLM niet onderuit komt. Met deze zogenaamde ‘checks’ gaan enorme bedragen gemoeid die steeds weer opgebracht dienen te worden, wil je blijven vliegen op de vastgestelde routes. Ook aan de tijdige vervanging van delen uit de vloot die uit vier vliegtuigen, drie Boeings en één Airbus bestaat, moet gedacht worden. Door middel van lease contracten gaan ‘kisten’ eruit en komen er andere voor in de plaats. Zo is het bekend dat de Airbus die op de Mid-Atlantische route vliegt, op zeer korte termijn vervangen moet worden door een gelijkwaardig toestel van Airbus of Boeing. Volgens berichten, heeft Gerard Lau niet volgens de wens van de grootaandeelhouder gehandeld en afspraken gemaakt met Airbus over de levering van een toestel dat zou moeten gaan vliegen op de Mid-Atlantische route, terwijl de grootaandeelhouder al vergaande afspraken zou hebben voor de lease van een Boeing 777-200 ER ultra modern toestel voor de laatstgenoemde route. Lau werd naar aanleiding van dit langs elkaar heen werken, de wacht aangezegd. Hoe het ook zij, de SLM dient niet het slachtoffer te worden van een dyugu dyugu in de top van het bedrijf en dient op zeer korte termijn, een directeur te krijgen die echt van wanten weet en goed vertrouwd  is met al hetgeen zich afspeelt in de internationale luchtvaart. Er mag onder geen beding iemand aan de leiding geplaatst worden die een loyalist is van paars en de zaak nog verder in de vernieling rijdt. De SLM zal ook de komende tijd, het hoofd moeten zien te bieden aan de zware concurrentie van Tui Airlines en de Air France KLM op de Mid-Atlantische route en op de regionale vliegroutes aan Caribbean Airlines, Gol, Fly Allways en nu ook Copa Airlines uit Panama. Politieke intriges en zware bemoeienis vanwege de grootaandeelhouder, zal de SLM alleen maar verder van huis brengen. Waar we allemaal voor moeten bidden, is dat de SLM door verkeerde beslissingen, totaal het loodje legt.