Fysiek vrij, maar mentaal nog niet

De afschaffing van de slavernij is gisteren op het Kwakoeplein herdacht met een bloemenhulde, die gepaard ging met verschillende toespraken van onder anderen de voorzitter van de Feydrasi Fu Afrikan Srananman, Iwan Wijngaarde. Met de afschaffing van de slavernij zijn de tot slaafgemaakten fysiek vrijgemaakt, maar mentaal is de vrijheid nog niet op gang gekomen. Wijngaarde zei, dat de cultuur van de tot slaafgemaakten vanaf 1775, bij wet verboden was. Op het uitoefenen van hun cultuur stond de doodstraf, terwijl juist door middel van cultuur, moraal en ethiek wordt geleerd.
Deze beperking die tot 1971 heeft geduurd, zorgde ervoor dat nare zaken zich zijn gaan ontwikkelen. Bepaalde ethische waarden ontbreken. Wijngaarde wees ook erop, dat er geen evaluatie is geweest van de afschaffing van de slavernij. Ook was er geen begeleiding van de slaven die nu vrij waren. ”Zij waren fysiek vrij, maar mentaal niet. Zelfs de vrede die middels vredestraktaten met de Marrons werd gesloten, was niet echt. Zij mochten niet in vrede leven met hun broeders en hebben veel met elkaar gedaan. De gevolgen van de verschillende daden zijn tot nu toe voelbaar”, sprak Wijngaarde. De federatie heeft om de ontwikkeling op gang te brengen, een proces van Pardon en Heling ingezet om de nazaten van de verschillende groepen met elkaar te verzoenen.
Verschillende nazaten van de tot slaafgemaakten hadden zich gisteren verzameld op het Kwakoeplein. Wijngaarde wees de aanwezigen vooral op het belang van het educatieve gedeelte van de Keti Koti viering. Na 200 jaar verbod op het uitoefenen van de cultuur, is die vanuit een ander perspectief beschreven. Volgens Wijngaarde is het daarom van belang dat de nazaten van de Afrikanen hun eigen geschiedenis kennen en de cultuur via het eigen perspectief beschrijven.
In de vooravond van 1 juli hebben enkele nazaten door middel van een fakkelloop in de binnenstad ode gebracht aan de voorouders voor de offers die zij hebben gebracht en om ze te bedanken. Deze loop was onder leiding van de organisatie Fiti fu Wini en werd voor de elfde keer gehouden. De loop ging gepaard met zang en dans van mannen en vrouwen in culturele kleding. De loop begon bij het plein van Kodjo, Mentor en Present en eindigde bij het Kwakoeplein. Bij deze gelegenheid werd het standbeeld van Kwakoe met pangi’s omkleed nadat er gebeden was.

door Priscilla Kia

More
articles