June 30, 2019


WEINIG ZORG MET BAZO


June 30, 2019

Het kan zomaar gebeuren: zo voel je je nog prima, en plotseling, van het ene op het andere moment voel je je ziek. Dat overkwam een oudere mevrouw, bekend bij Keerpunt. Zij voelde zich niet goed, helemaal niet goed zelfs, maar bedacht dat zij zich de volgende dag vast wel veel beter zou voelen. Maar nog voor de dag om was, zat zij bij de Spoed Eisende Hulp. Enige uren later werd zij opgenomen. Het bleek dat zij een gezwel in haar hoofd had. De volgende dag vonden er diverse onderzoeken plaats. Gelukkig ging het om een ingekapselde tumor, wat betekent dat er geen uitzaaiingen waren, maar een operatie was noodzakelijk. Die kon gewoon in Suriname uitgevoerd worden en binnen een week was zij geopereerd – zij is inmiddels goed hersteld. Deze mevrouw beschikt over een particuliere ziektenkostenverzekering en kan, mocht dit nodig zijn, ook zelf inkomen als er kosten gemaakt moeten worden, die buiten de verzekering vallen. Dit staat in schril contrast met de 25-jarige Svenso V., die zijn verhaal vertelde aan De Ware Tijd. Ook hij moet een operatie ondergaan, want zijn hartkleppen werken niet goed. Svenso kan daardoor ook niet werken en heeft een BaZo-kaart die hem recht geeft op medische zorg. Helaas blijkt die zorg aan bezitters van een BaZo-kaart maar tot op zekere hoogte gegeven te worden, want wie een bepaalde operatie moet ondergaan, moet niet denken dat die zomaar kan plaatsvinden. Svenso kan daarvan meepraten, hij moet zelf inkomen met SRD 12.000. De totale operatie kost SRD 32.000, het Staatsziekenfonds vergoedt SRD 20.000. Svenso heeft dit bedrag niet. Hij kan, volgens het SZF, een verzoek indienen bij Algemeen Maatschappelijke Zorg van het ministerie. Er zal dan een rapport worden opgemaakt waaruit moet blijken hoe urgent het geval is. Wie destijds of misschien zelfs recent, met een welhaast euforisch gevoel zijn BaZo-kaartje in ontvangst nam, moet Keerpunt teleurstellen: daar hangt een wel heel mager zorgpakket aan, want de basiszorgverzekering is, geen totale ziektekostenverzekering, zo blijkt uit de Wet Nationale Basiszorgverzekering. Het dekt alleen basale zorg. Echt ziek worden, dat moet niet gebeuren. Wie kosten moet maken die buiten de BaZo vallen, kan een verzoek indienen bij het ministerie of een lening aanvragen bij het Zorgvoorzieningen Fonds, dat speciaal is ingesteld om aan personen met een zorgvraag, geld te lenen tegen een lage rente. De aanvrager of familie moet wel in staat zijn de lening terug te betalen en degene die de lening aanvraagt, moet over een regelmatig inkomen beschikken. Maar veel mensen met een BaZo-kaart hebben nu juist geen vast inkomen. Ze mogen wel tien jaar over de terugbetaling doen. De president zei vorige week nog, dat het sociaal contract dat met de bevolking is afgesloten, nog recht overeind staat. De ziektekostenverzekeringen maken ook deel uit van dit contract. Het is toch te gek voor woorden, dat mensen die een operatie moeten ondergaan, zich in allerlei bochten moeten wringen om aan het geld te komen. Dat geeft ook enorme stress. Het verschil tussen de haves and have nots is op die manier wel erg groot. Te groot. Een stap in de goede richting zou zijn als de kosten voor een noodzakelijke medische ingreep voorgeschoten worden door het SZF, indien de zorgvrager (patiënt) deze niet kan betalen. Achteraf kan dan bekeken worden hoe de zorgvrager kan inkomen. Nog steeds niet ideaal, maar het is in ieder geval humaner dan wat er nu gebeurt.