June 30, 2019


STILTE ROND SPSB MALVERSATIES


June 30, 2019

Het is erg geworden stil rond de grootschalige vermeende malversaties, die zich zouden hebben voorgedaan bij de Surinaamse Postspaarbank, SPSB. De documenten van de SPSB, die met veel fanfare naar buiten kwamen, hebben veel stof doen opwaaien. De lijst met klinkende namen veroorzaakte een shockeffect in de samenleving, voor Keerpunt is dit echter de zoveelste keer, dat deze regering haar ware corrupte aard toont. In de documenten die via WhatsApp werden  verspreid, werd aangeduid dat met name SPSB-directeur Ginmardo Kromosoetoe, zichzelf en anderen leningen heeft verstrekt via de SPSB waarbij er geen regeling werd getroffen voor de terugbetaling, die is ook niet te vinden in de stukken. De lening werd op een bepaald moment gewoon opgeheven en vervolgens als verlies verwerkt in de balans. Deze goed gedocumenteerde stukken, geven een totaal aan van meer dan SRD 20 miljoen die verduisterd zou zijn bij de SPSB. Volgens Keerpunt is de aanpak in de zaak van de SPSB totaal verkeerd. In dit geval, als de Centrale Bank de zaak niet zelf kon pakken, moest er een onafhankelijke commissie van deskundigen worden samengesteld en ingezet om te onderzoeken. Voor dit vooronderzoek heeft de minister van Financiën aan de Centrale Landsaccountantsdienst, CLAD, en het accountantskantoor Lutchman & Co, de opdracht gegeven een intern onderzoek te plegen, waaraan een forensische registeraccountant zou worden toegevoegd. Maar Keerpunt verneemt, dat Lutchman een boezemvriend is van governor Van Trikt en het niet is uitgesloten, dat het onderzoek niet zal voldoen aan internationale standaarden. Lutchman is tevens de accountant van de SPSB sinds 2016, dus volgens onze bron, zal er een halfslachtig rapport worden afgeleverd over de SPSB-malversaties en zal in het rapport vermoedelijk worden aangegeven, dat procedures niet klopten enzovoort, en dan zal de zaak worden geseponeerd. Er moet een onderzoek worden gedaan naar de bancaire principes van de SPSB en of die voldoen aan de Wet Toezicht Kredietwezen. De veelbesproken discrepanties zijn ontdekt door medewerkers, die later door het managementteam op non-actief zijn gesteld. Keerpunt vindt dat naar aanleiding van deze onthullingen en geleverd bewijsmateriaal, dat het onderzoek gelijk moet worden uitgevoerd door het Openbaar Ministerie. Nu worden de vermeende klokkenluiders beschuldigd van schending van het bankgeheim, maar deze mensen hebben de gemeenschap juist een grote dienst bewezen, door het publiceren van de juiste documenten. Keerpunt verwacht dat deze zaak voorts op een correcte en ongehinderde manier wordt aangepakt. En indien de klokkenluiders hun identiteit mochten prijsgeven, dan hopen wij, dat zij beschermd worden door dezelfde regering die de dieven heeft voortgebracht en aangesteld.