June 30, 2019


DEKKENDE BAZO?


June 30, 2019

Hoe dekkend is de zogeheten basiszorgregeling (BaZo) die je via het Staatsziekenfonds, SZF, kunt bemachtigen als minderdraagkrachtige Surinamer? Een vraag die veel landgenoten bezighoudt, gezien de vele berichten die men ter ore krijgt over patiënten die absoluut niet op een goed en totaal dekkende zorg hebben kunnen terugvallen. Ook zijn velen bekend met de smeekbeden om financiële hulp voor een patiënt die een kwaadaardige tumor heeft die ten spoedigste moet worden verwijderd en daarvoor naar het buitenland, met name Columbia, moet. En dat zijn dan uitzonderlijke gevallen die tot enkele jaren geleden, nog vielen onder de Regeling Laagfrequente Aandoeningen, RLA, die toen nog uit de ontwikkelingspot werden gefinancierd. Aan die regeling is al enige tijd een eind gekomen en bepaalde patiënten gaan voor bepaalde operatieve ingrepen naar Columbia. Maar er vinden in ons land ook tal van ingewikkelde operatieve ingrepen plaats die kostbaar zijn en waar de dekking binnen de basiszorg, ruim onvoldoende blijkt te zijn. Bij Keerpunt is een geval bekend van een patiënt die een hersenoperatie moest ondergaan waarbij een tumor verwijderd diende te worden en de familie van de patiënt 35.000 SRD moest ophoesten om de ingreep te kunnen uitvoeren. De patiënt overleefde de operatie niet en de familie was eventjes het voormelde bedrag kwijt. We kunnen dan als overheid om zuiver politieke en populistische overwegingen binnen een zogenaamd sociaal contract, wel strooien met basiszorgkaarten, maar velen weten inmiddels dat een BaZo-kaart slechts een minimale dekking vertegenwoordigt en dat erbij zware specialistische behandelingen, extra moet worden betaald en het SZF dan doodgewoon niet thuis geeft. Voorbeelden zijn er te over om aan te geven dat deze basiszorgvoorziening een doekje voor het bloeden is en dat mensen die een betere behandeling nastreven, ook meer moeten betalen aan een assurantiemaatschappij of het SZF. Een regering kan dan wel schermen met een BaZo-kaart, maar moet dan ook zo eerlijk zijn, toe te geven dat een minimale voorziening bij ernstige ziekte en intensieve specialistische behandeling, niet zaligmakend is. Het is daarom naar de mening van Keerpunt, ongepast om nog voor de verkiezingen van 2020, te trachten arme mensen te vangen met een BaZo-kaart.