June 30, 2019


KOMT MAAR GEEN EIND AAN


June 30, 2019

Velen gaan er al schouderophalend aan voorbij als de zoveelste melding in de dagbladen plaatsvindt inzake werkneerleggingen binnen instanties die wederom geen geld van de overheid hebben ontvangen. Veelal gaat het om subsidies die op maandbasis aan deze instanties moeten worden voldaan en waarbij lanti in gebreke blijft en soms wel maanden achterstallig is. De afgelopen week legden de boothouders het werk neer, omdat ze hun subsidie niet hadden ontvangen en eigenlijk willen praten over het toepassen van een meertarief, omdat ook voor deze ondernemers het leven duurder is geworden. Ook de particuliere bushouders die niet op tijd hun brandstofsubsidie ontvangen, zijn het wachten moe en willen een gesprek met de minister van OWT&C, om een verhoogd tarief te bespreken of af te dwingen. De minister heeft al laten weten, niet bereid te zijn om over verhogingen te praten. Dus ook in deze sector stijgt de spanning, omdat men het wachten moe is en de opbrengsten niet meer voldoende zijn om zo door te blijven rijden. Ook de bushouders hebben te maken met zwaar gestegen kosten aan onderdelen voor de voertuigen en ook de verhoogde brandstof snijdt diep in hun maandelijks budget. Maar niet louter in de transportsector rommelt het. In alle sectoren heerst er nu ontevredenheid wegens de toenemende kosten in levensonderhoud en de uitzichtloosheid op eventuele verbetering en wel op de korte termijn. Binnen de groot- en kleinhandel zijn de cijfers voortvloeiende uit de omzet, ronduit slecht en beseft men dat het zo niet veel langer mag doorgaan. Elke salarisverhoging heeft tot gevolg dat gelijk de fiscus om de hoek komt kijken en zijn deel opeist. Met alsmaar stijgende prijzen hebben salariscorrecties zonder aangepaste belastingschijven, nog maar nauwelijks zin en komt de vakbeweging nu wel en geheel terecht in actie en wenst overleg met Financiën, omdat het water de meesten nu wel tot aan de lippen is gestegen. Maar deze overheid kan en wenst geen deel van haar opbrengsten prijs te geven, omdat ze anders nog verder in de financiële problemen geraakt. Deze regering is er juist op gebrand om nog meer uit dit volk te slepen c.q. knijpen. Ze heeft een enorm begrotingstekort van enkele miljarden en kan daarom niets prijsgeven van haar inkomsten. De afgelopen week drukten wij een lijst af van geneesmiddelen die in dit land al enige tijd niet voorradig en toch onmisbaar zijn. Toornig en ontkennend werd door de overheid gereageerd op deze publicatie en intern werd onderzocht wie de informatie had doorgespeeld. Kennelijk om met rancune voor de dag te komen. De overheid moet haar zaakjes op orde hebben of brengen en eventuele wraakacties tegen goed menende burgers achterwege laten. Ze moet zorgen dat de medicijnen of die nu voor baby’s, kinderen of volwassenen zijn, verkrijgbaar zijn en wel voor een redelijke prijs. Waar vooral voor opgepast moet worden, is dat kapitaalkrachtigen via bonzen binnen het SZF zelf tot import van benodigde en ontbrekende geneesmiddelen overgaan en die distribueren naar hun belanghebbenden en distributiepunten van het fonds, want dat gebeurt nu reeds op een stiekeme wijze. Gewoon een misselijkmakende onderneming waarbij bepaalde sukkelende figuren altijd en op tijd over medicamenten kunnen beschikken en anderen weer helemaal niet. Maar we gaan richting verkiezingen in mei van het komende jaar. In de komende maanden zal het ad hoc financieringsbeleid van deze regering die zich in grote financiële problemen heeft gemanoeuvreerd, niet veranderen. Met stunt- en vliegwerk zal ze de volksraadpleging bereiken en zullen velen tegen mei van het komende jaar, hun geld nog lang niet hebben ontvangen. Wat we echter wel zien, is dat er nog steeds geld is voor de asocialen uit met name De Nationale Assemblee, die snoepreisjes ondernemen en op de koop toe beelden schieten en overseinen naar de sociale media. Provocerend is dat en het kan natuurlijk in nadelige consequenties resulteren bij de komende verkiezingen. Wie schopt deze lieden eigenlijk om een volk zo demonstratief te tonen hoe de belastingcenten worden misbruikt. Ach, ze merken het het volgend jaar wel wanneer resoluut met ze wordt afgerekend.