June 22, 2019


Personeel Zorghotel wil betere afkoopregeling


June 22, 2019

De directie van het RCR Zorghotel heeft voor het personeel massaal ontslag aangevraagd bij het ministerie van Arbeid wegens bedrijfseconomische redenen. Het gaat in totaal om 46 mensen inclusief het managementteam. Hiervoor hadden 12 personen zelf hun ontslag ingediend. Volgens Armand Zunder, voorzitter van de Algemene Werknemers Bond (AWB) waar het personeel ook bij is aangesloten, heerst er grote paniek onder het personeel, omdat het ontslag niet voorkomen kan worden. De directie heeft een afkoopregeling aangeboden die het personeel te mager vindt en dus heeft verworpen. Volgens Zunder zal er samen met het personeel en een arbeidsmarktjurist verder onderhandeld worden over een beter voorstel. Zunder zegt dat er nog geen overeenstemming is bereikt over het sociaal plan, maar dat de bond regelmatig in contact is met de directie. Op een gisteren gehouden algemene ledenvergadering, is besloten op maandag een persconferentie te houden, waarbij ingegaan zal worden op de ontwikkelingen bij het zorghotel en de andere zaken die mis gaan op het arbeidsfront. Voor nu wordt ervoor gevochten het salaris van juni uitbetaald te krijgen aan het personeel inclusief het vakantiegeld dat in juli uitbetaald zou worden. Volgens Zunder geldt de vervroegde uitbetaling van het vakantiegeld als onderdeel van de afrekening van het personeel door de directie. De werknemers hebben besloten dat er vanaf volgende week acties zullen komen, zodat zij hun salaris en vakantiegeld ontvangen. Voorts willen zij dat er een redelijk sociaal plan op tafel komt. De bond staat volledig achter het personeel en is van mening dat het gaat om rechtmatige eisen die gesteld worden. Zunder deelt mee dat de gesprekken met de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, over een mogelijke overname van het personeel, stap voor stap verlopen. Echter wilde hij geen details prijs geven. -door Priscilla Kia-