June 22, 2019


‘Communicatie en vertrouwen nodig van banken’


June 22, 2019

Met een tekort aan US-dollars en een gebrek aan duidelijke informatie vanuit de overheid, de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en het bankwezen, heerst er momenteel een gebrek aan vertrouwen bij de samenleving, waaronder vermogensbezitters in ons land. Er wordt voor gekozen om geld in het buitenland op banken te plaatsen. Dit wordt op verschillende manieren gedaan, een daarvan is door in groepen te reizen en het geld chartaal mee te nemen. Reizigers kunnen tot een maximum van 10.000 met vreemde valuta reizen. Indien zij meer dan dit wensen mee te nemen, dienen zij hiertoe een vergunning te hebben van de Deviezencommissie. Steven Debipersad van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), zegt desgevraagd, dat vertrouwen en communicatie vanuit de overheid, de Centrale Bank en andere banken naar hun cliënten toe, belangrijk is om te voorkomen dat mensen, waaronder vermogensbezitters hun geld op buitenlandse banken plaatsen. Debipersad zegt dat ons land geen restricties kent wanneer het aankomt op het hebben van een bankrekening in het buitenland en het storten van geld. Hij zegt dat ook hij vernomen heeft dat er geld gestort wordt in het buitenland. Hij merkt op dat het bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika (VS) heus niet zo moeilijk is om een bankrekening te openen. Hij legt uit dat het openen en plaatsen van geld in het buitenland, kan komen door hogere rentes die worden aangeboden of door angst die heerst in land wanneer het niet goed gaat met de economie. Daarom is een goede communicatie vanuit de autoriteiten volgens hem van eminent belang. De econoom zegt echter dat er momenteel veel ruis is in de communicatie, waardoor er een onbehaaglijk gevoel is in de samenleving. “Het maakt ze angstig”, aldus Debipersad. Desondanks praat de econoom nog niet over een kapitaalvlucht uit ons land, omdat hiervoor geen bewijzen zijn. Kapitaalvlucht houdt in het opnemen van tegoeden op de bank en deze over de grens brengen en storten op een buitenlandse bank. Een kapitaalvlucht is volgens Debipersad slecht voor onze economie. “Er moet zoveel mogelijk geprobeerd worden om onrust te voorkomen”, zegt hij. -door Johannes Damodar Patak-