June 8, 2019


WALGELIJK


June 8, 2019

Dat was de vertoning van een telegrafist, toen bij de verbindingstroepen van het Nationaal Leger en thans omhoog geschoten (gebombardeerd) tot minister, die tijdens de Binnenlandse Oorlog niet verder kwam dan Paranam en ook niet verder dan Stolkertsijver. Vandaag de dag wordt door deze meneer, hoogstwaarschijnlijk ten faveure van diens baas, een walgelijk gedrag vertoond in De Nationale Assemblee, DNA. Jammer is dat de voorzitter wel ingreep, maar veel te laat. In ieder geval zijn de wakamans van de straat niets vergeleken bij deze telegrafist. Een verschil tussen deze twee is, dat deze meneer dit walgelijke gedrag vertoonde in DNA met een zogenaamd boze blik en gestoken in een blauw colbert om de boel enigszins te camoufleren. Hij heeft zijn baas met dit gedrag willen bevestigen, dat hij mede heeft bijgedragen aan de instandhouding van de poppenkast, waarmee DNA door zijn baas werd vergeleken. De oude heren en dames politici zullen zich wel keren in hun graf, met zulk een gedrag van een minister op bezoek in DNA. De man moet eigenlijk niets verweten worden, omdat normen en waarden in geen enkele handelszaak te koop zijn. Vreemd is het echter ook niet wanneer delen van de bevolking zich afvragen, op wie zij hun stem uit kunnen brengen bij de verkiezing. Of men is corrupt, of bezield door leugens en geweldig doen of men mist elke vorm van beschaving. Gelukkig voor Suriname dat grote delen van de wereld dit niet hebben kunnen verstaan, maar door de hedendaagse technologie er wel achter gekomen zijn, wat men hier verstaat onder het deel uitmaken van de regering. Natuurlijk zijn er ook beschaafde mensen onder deze groep, die jammer genoeg moeten boeten voor die lui met dit walgelijke gedrag. Vanaf 1980 met een tussenpoos van de regering Venetiaan, staat Suriname internationaal niet anders bekend dan te zijn corrupt en op de koop toe als narcostaat. Dit walgelijke gedrag van deze telegrafist heeft er een schepje bovenop gedaan. Schoenmaker, houd je bij je leest en ambieer een volgende keer geen job waarvoor je niet geschikt bent. Door het toch te doen, wordt niet alleen voor jezelf, maar ook voor de gehele natie, voor ellende en negativiteit gezorgd. In deze wereld is alles van korte duur, vraag het maar aan ‘korte lont’. Hopelijk wordt jij straks ook niet een of andere ambassadeur in Punta Cana. Denk na tori. Kort Geding