June 8, 2019


‘Onderwijsminister slaat grote blunder bij IGSR’


June 8, 2019

De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, heeft volgens VHP-parlementarier Riad Nurmohamed en lid van de vaste Commissie Onderwijs, een grote blunder geslagen bij het Instituut for Graduate Studies & Research (IGSR). Er waren vreemde geldstromen ontdekt bij dit instituut, waar Jack Mencke de leiding over had. De minister had nadat het CLAD- onderzoek afgerond was, in een verklaring aangegeven, dat Jack Mencke bij geen enkele financiële onregelmatigheid betrokken zou zijn. Daarom verbaast het Nurmo-hamed, dat de uitkomst van het onderzoek in een lade is gestopt. De verklaring kan volgens hem dan ook in de prullenbak worden ge-gooid. “De schade, ethiek, normen en waarden, zijn nog meer verwaarloosd”, zegt hij. Volgens Nurmohamed heeft de minister onvoldoende geïnformeerd naar de feiten en gevoelens van het universiteitspersoneel. Ook vindt hij dat het management onder leiding van Mencke, flink heeft gefaald, niet transparant is ge-weest en een dictatoriaal beleid heeft gevoerd. Hij keurt dit helemaal af. “Mencke moet afblijven van dit instituut’’, vindt hij. Ook professor Marten Schalkwijk heeft tijdens een lezing voor onderzoeksjournalisten gezegd, dat de minister zonder verder na te denken, achter een standpunt is blijven staan zonder een onafhankelijke commissie te benoemen om te laten onderzoeken wat er zich precies op de universiteit afspeelde. “Het bleek een storm in een glas water te zijn”, zei hij. Ondertussen is de Phd School vijf maanden achter en het IGSR heeft ook geen directie. “Er is zand over gegeooid en ik hoor dat advocaten bezig zijn”, zei Schalkwijk. Ook de PhD school, waar Mencke eveneens de voorzitter van was, werd onderzocht. Volgens Nurmohamed is deze school een mislukking, omdat die eenzijdig is opgezet door eigen poplisme, hetgeen hij eveneens afkeurt. ‘volgens Nurmohamed is school is aan het instorten, omdat die door een groep individuen is opgezet die haar niet in stand kunnen houden. “De PhD School kan niet opstarten met mensen die in opspraak zijn”, aldus Nurmohamed. Mencke is per 29 januari 2019 met onstlag, maar is nog verbonden aan de universiteit als hoogleraar sociale wetenschappen gericht op onderzoeksmethodologie. door Kimberley Fräser