June 8, 2019


Waar moet het naartoe


June 8, 2019

De situatie wordt op elk gebied in dit land steeds erger en triester. Men blijft vanwege de regering onwaarheden verkondigen, men gaat gewoon door met het lenen van geld, de corruptie neemt steeds grotere vormen aan en het schaamtegevoel is compleet komen weg te vallen. Alles bij deze regering is normaal, zolang het maar in haar straatje past. Normen en waarden kent men niet. Het dieptepunt dat we bereikt hebben is zo laag, dat de voorzitter van De Nationale Assemblee, DNA, dreigt leden die niet op tijd de vergaderingen bezoeken, aan de schandpaal te nagelen. Dat de voorzitter haar leden wat discipline wil bijbrengen, is tot daar aan toe, maar dan vraagt men zich direct af, waarom de president van het land die DNA grondwettelijk verantwoording schuldig is maar het telkens laat afweten, ook niet aan de schandpaal genageld wordt. Misschien doet ze dat, omdat de president DNA waarvan zij voorzitter is, heeft verheven tot een grote poppenkast waar zij leiding aan geeft. Wat een blamage. Komt dit misschien ook doordat de voorzitter ook behoort tot die paarse club van de voorzitter die toevallig ook president is van het land? Schandaliger kan haast niet. Zo hebben we nu ook een governor op de moederbank die tijdens een persconferentie, het steeds had over ‘’ons bedrijf aan de Brokopondolaan’’. Hoe is het mogelijk dat deze meneer zoiets flikt, terwijl hij als governor reeds lang afstand had moeten doen van zijn bedrijf aan de Brokopondolaan. Ook zou hij als governor een stap terug moeten doen nu zijn naam ook voorkomt op die lijst van die graaibank (SPSB). We zijn als natie op een niet mis te verstane manier de beerput ingegaan en wel op haast elk gebied. Ook in een bekend bejaardentehuis werd onlangs een seniorenburger op zeer laatdunkende wijze bejegend door een ‘verzorgster’. Schande en nogmaals schande. Je hoort niet eens de directie hierover praten en ook niet de minister die hiervoor verantwoordelijk is. Ook worden in de weekenden op een bepaald ministerie dat de laatste tijd veel in opspraak was, de nodige culturele toestanden (wassi’s etc.) bedreven, teneinde ervoor te zorgen dat sommige ambtenaren hun post op dat ministerie kunnen blijven behouden. Hetzelfde speelt zich af op een afdeling in de omgeving van het Sint Vincentius Ziekenhuis. Deze mensen kunnen doen wat ze willen, maar zullen in mei 2020 moeten ervaren, dat er een grotere macht is dan ze wel denken. Nikos of geen Nikos, genoeg is genoeg. Tot deze conclusie is de bevolking nu echt gekomen, nadat deze regering en die daarvoor, haar bijkans tien jaren het bos heeft ingestuurd en ook verarmd heeft. Men is er gelukkig achter gekomen dat bij zo een groot verloop van ministers, de fout echt gezocht moet worden bij de man die benoemt en ontslaat. De bevolking is wars geworden van het maar doorgaan met het steeds bevoordelen van een kleine groep rond de president. De bevolking wordt steeds opgescheept met een pensioen voor een minister die net een jaar gediend heeft. Men heeft niets meer aan inhoudsloze toespraken van de president, vooral waar nu blijkt, dat hij de laatste tijd ook niet zoveel meer te zeggen heeft. In ieder geval moet de bevolking zo wijs zijn de pakketten waarmee er nu gestrooid wordt, met beide handen te nemen, omdat het komt van uw belastinggeld. Voor de rest alle verhaaltjes ten spijt. We leven niet meer in de jaren ‘80 en ‘82. Na ten kon drai. Er zal afgerekend worden met alles en iedereen die dit mooie land kapotgemaakt hebben. De vervaldatum van deze regering is nabij. Een burger.