June 8, 2019


LANGVERWACHTE AANPAK


June 8, 2019

Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SoZaVo, heeft aangegeven, dat om nog meer woningbezit te stimuleren, de volkswoningbouwprojecten Helena Christina en Sophia’s Lust, ten verkoop aangeboden zullen worden. Huurachterstanden zullen daarbij meegenomen worden in de koopsom. Ook hebben huurders de mogelijkheid de betaling contant of in termijnen te voldoen waarbij afhankelijk van het inkomen, tegen een rente van 5 of 7 procent per jaar, een betaalbaar aflossingsbedrag per maand zal worden overeengekomen. De woningnood is steeds groter aan het worden in Suriname. Dat blijkt uit het aantal registraties en het aantal huizen dat gebouwd is sinds deze regering aan de macht is gekomen. Heel veel mensen komen niet in aanmerking en dat zorgt voor grote teleurstelling. Vaak wordt de regering verweten dat de regering alleen vrienden, kennissen en familie accommodeert. Misiekaba deelde mee, dat het traject van registratie van woningzoekenden nader onderzocht zal worden. Het bestand zal ook opgeschoond worden om de grootte van de nood goed zichtbaar te maken. Dit is op zich een goed besluit dat allang gedaan moest worden. Zo wordt voorkomen dat mensen die al een huis hebben, voor een tweede keer in aanmerking komen, terwijl woningzoekenden de dupe daarvan worden. Vaak staan deze huizen leeg of worden zij weer verhuurd aan derden. Dit kan niet. De woningen zouden ingetrokken moeten worden, terwijl strafrechterlijke maatregelen tegen deze burgers getroffen zouden moeten worden. In feite zou de Stichting Volkshuisvesting Suriname, SVS, een particuliere instantie moeten zijn die de aanvragen neutraal zou moeten afhandelen. Zo wordt vriendjespolitiek vorkomen en worden behoeftige burgers niet het slachtoffer van fraude en corruptie. Wij hopen dat de minister bij zijn woord blijft en erop toeziet dat er geen misbruik wordt gemaakt van de beschikbaarheid van woningen, maar dat daadwerkelijk zij die behoefte hebben aan een woning, in aanmerking komen.