June 8, 2019


PALMOLIE OF ORDINAIRE HOUTROOF?


June 8, 2019

Binnen de regering Bouterse II, beschikt men al geruime tijd over informatie dat er rare dingen gebeuren in de streek in Oost-Suriname die aan het Chinese staatsbedrijf China Zhong Heng Tai Investment Company Ltd, in concessie is afgestaan voor het opzetten van een palmoliebedrijf. Volgens de informatie waar niet slechts de regering over beschikt, is de Chinese onderneming van doelstelling veranderd. In De Nationale Assemblee werden bij de begrotingsbehandeling vragen aan de regering c.q. het staatshoofd, gesteld over de voormelde verandering van de doelstelling door het Chinese bedrijf. Het assembleelid Jogi wees erop, dat de uitgifte van de concessie aan China Zhong Heng Tai, bij wet in het parlement was goedgekeurd en dat bij verandering van de doelstelling door het Chinese bedrijf, er sprake is van illegaal handelen. Door de regering werd niet met zoveel woorden gesteld wat er daar momenteel gaande is, maar Keerpunt heeft zo het vermoeden, dat er nauwelijks of niets wordt gedaan aan de oorspronkelijke doelstelling van het vestigen van een palmoliebedrijf, maar dat men doodgewoon is overgegaan tot ordinaire houtkap c.q. houtroof binnen het enorme door de staat ter beschikking gestelde areaal. Reeds tijdens de regering Venetiaan III als Keerpunt zich niet vergist, werden er al kanttekeningen geplaatst bij de aanvraag van dit Chinese bedrijf om in het Patamacca gebied een palmoliebedrijf te vestigen. Toen reeds werd gesteld, dat bij de ontbossing er enorm veel bomen zouden worden omgehakt en dat het bij de Chinezen vermoedelijk niet ging om de palmolieproductie, maar om ons kostbaar tropisch hout waar in China een enorme behoefte aan bestaat. Het vorige jaar werd nog door de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht Suriname, SBB, gemeld, dat in het Patamacca gebied aan illegale houtkap werd gedaan. Er werd ook toen niet bij gemeld, wie de boosdoeners oftewel wetsovertreders waren, maar duidelijk is wel, dat in het Patamacca gebied er lieden actief zijn die aan illegale houtkap doen. De vele zwaarbeladen houttrucks die dagelijks vanuit dat gebied over de Oost-Westverbinding richting Paramaribo rijden, zijn het bewijs dat er veel boomstammen uit het gebied komen. SBB is de instantie die moet controleren waar die boomstammen vandaan komen en of ze volgens de regels verkregen zijn. Maar natuurlijk is het ook nog zo dat corruptie hoogtij viert in dit land. Om terug te komen op de kwestie van het Chinese ‘palmoliebedrijf’ (?) in Patamacca, moet er een diepgaand onderzoek worden ingesteld naar wat men daadwerkelijk binnen de verstrekte concessie aan het uitspoken is. Als het bewijs geleverd is dat er geen werkzaamheden gepleegd worden die te maken hebben met de doelstelling van het vestigen van een grootschalig palmoliebedrijf en men zich met andere c.q. illegale zaken bezighoudt, dient de concessie gelijk ingetrokken te worden en het bedrijf gesommeerd te vertrekken. Maar we weten ook dat de regering Bouterse door haar exorbitante leengedrag bij China, de regering van dat land behoorlijk in de kaart gespeeld heeft en hierdoor maar nauwelijks een vuist kan maken tegen staatsbedrijven als Zhong Heng Tai. Het ‘palmoliebedrijf’ Zhong Heng Tai opdragen te vertrekken, zal dan ook niet zonder slag of stoot gaan. En natuurlijk zal dat ook gelden voor de Chinese hektrawlers die nog steeds voor onze kust voor anker liggen waar de regering tot op heden niet haar tanden heeft kunnen laten zien.