June 8, 2019


KIJK OM JE HEEN, DOE WAT


June 8, 2019

Kijk om je heen, doe er wat aan. Wie denkt dat dit de slogan is van een milieuorganisatie die oproept iets te doen aan al de troep op straat, of een campagne tegen kwikvervuiling, heeft het bij het verkeerde eind. Het is de slogan van het Korps Politie Suriname, KPS, en de werkgroep Trafficking in Persons, TIP. In februari van dit jaar is een campagne gelanceerd door het KPS die de bewustwording over mensenhandel moet vergroten. Voorlichtingsfilmpjes, billboards, pamfletten en de slogan, maken deel uit van de campagne, die overigens niet uit de lucht is komen vallen, maar het gevolg is van de beoordeling die Suriname kreeg in het 2018 Trafficking in Persons Report van het US Department of State, gepubliceerd op 28 juni 2018 op de website van genoemd departement. Voor het tweede achtereenvolgende jaar staat Suriname in de Tier 2 Watch List. Volgens het rapport is Suriname een zendland, land van bestemming en doorvoerland met betrekking tot mensenhandel waarvan mannen, vrouwen en kinderen het slachtoffer zijn. Vrouwen en meisjes –zowel Surinaamse als buitenlandse –worden seksueel geëxploiteerd, mannen en kinderen verrichten gedwongen arbeid, bijvoorbeeld in de landbouw, goudmijnen of op vissersboten. Suriname maakt vorderingen, zo zijn er in 2018, 10 onderzoeken verricht naar mogelijke mensenhandel, een stijging ten opzichte van 2016, toen werden er slechts 3 onderzoeken verricht. Ook zijn alle vormen van mensenhandel volgens de wet strafbaar, wie schuldig bevonden wordt, riskeert 9 jaar gevangenisstraf. Tot nog toe hebben verdachten die schuldig bevonden werden, hooguit 2 jaar gekregen. Volgens het rapport zijn de Surinaamse autoriteiten zwak, waardoor een gedegen aanpak uitblijft. Ook schort het aan de bescherming van slachtoffers, een getuigenbeschermingsprogramma, ‘witness-protection program’ ontbreekt, net als een nationaal plan van aanpak. Maar nu is er dus de campagne, bedoeld als een aanzet om mensenhandel aan te pakken. Iets doen is natuurlijk beter dan niets doen, alleen zitten er naar de mening van Keerpunt, te veel manco’s in de campagne. Het begint al met de uitleg die KPS op Facebook geeft: ‘Mensenhan-del en mensensmokkel zijn criminaliteitsvormen die gepaard gaan met veel menselijk leed en die veelal grensoverschrijdend zijn.’ Dat is toch wel een uitleg die ernstig tekortschiet. Op dezelfde Facebook pagina is ook het pamflet te zien met de slogan in zeven talen, waarbij ‘Human Trafficking’ in zes talen, onder andere Frans, Spaans, Portugees, vertaald is, maar niet in het Nederlands. Het voorlichtingsfilmpje staat niet op Facebook en dat is toch een beetje een gemiste kans. Aan het filmpje schort trouwens ook het een en ander. De politiebeambte die het filmpje inleidt, staat voor het pamflet waardoor het nummer van de tiplijn niet te zien is. Ze noemt wel twee telefoonnummers op, maar die verschijnen niet in beeld. Het filmpje gaat over Silvy, een Surinaams meisje, dat denkt met haar ‘vriend’ een weekend weg te gaan, maar in een bordeel in het binnenland belandt en gedwongen wordt om als prostituee te werken. Na een week wordt zij bezocht door een man die zich voordoet als klant, maar die in werkelijkheid een politieagent is. Hij zegt tegen Silvy dat hij een tip heeft gehad, dat zij niet vrijwillig in het bordeel werkzaam is. U begrijpt het al: Silvy wordt bevrijd en de schuldigen achter slot en grendel geplaatst. Zo een filmpje kan natuurlijk, gezien het beschikbare budget, niet te lang duren en op zich is het ook best een aardig filmpje, maar erg realistisch is het niet. De kans om zo snel uit een dergelijk bordeel te geraken is heel klein, de kans er heel lang te zitten, heel groot. Daar had meer de nadruk op gelegd mogen worden. Dan is er ook nog de slogan die bij de campagne hoort: Kijk om je heen, doe er wat aan. Keerpunt wil geen muggenzifter zijn, maar kan het nog slechter? Het is toch van een onnozelheid waar je triest van wordt: ‘Kijk om je heen’, maar waar moet je dan op letten? Wat zijn de tekenen dat iemand mogelijk een slachtoffer is van mensenhandel? Daar wordt geen informatie over verstrekt op de bewuste Facebook pagina. Dan het tweede deel: ‘doe er wat aan’, dat is duidelijk: doe iets aan mensenhandel. De tiplijn moet gebeld worden. Jammer dat het nummer niet zichtbaar was in het filmpje. Gelukkig staat het telefoonnummer op het pamflet, alleen heeft Keerpunt in nog geen enkele winkel er een zien liggen of hangen, ook niet in de apotheek.