June 6, 2019


MISMANAGEMENT OF DOODGEWONE SCHURKERIJ?


June 6, 2019

De veerboot Canawaima, die de veerdienst op de Corantijn tussen ons land en Guyana dient te onderhouden, is naar verluidt zeer recentelijk uitgevallen. Door het uitvallen van deze veerverbinding zijn personen die met hun voertuig naar Guyana waren gereisd, in de problemen geraakt en waren zelfs genoodzaakt, hun auto tijdelijk achter te laten in het buurland. Ook Guyanezen die hierheen zijn gekomen met hun auto, kunnen niet terug. Als noodoplossing heeft de Guyanese overheid zeer tijdelijk een kleinere veerboot ingezet die volgens berichten, alleen personenvoertuigen en passagiers kan accommoderen. De grotere wagens, waaronder bussen en vrachtwagens, kunnen voorlopig niet worden overgezet. Reeds maanden geleden werd gemeld, dat een motor van deze roll-on roll-off veerboot, het had begeven en dat er dringend revisie of vervanging diende plaats te vinden. De veerbootoperatie van de Canawaima is een joint-venture tussen Suriname en Guyana, waarbij beide deelnemers voor 50 procent voor de kosten moeten opdraaien. Guyana heeft zich voor zover ons bekend, altijd netjes aan de financiële afspraken gehouden en is te allen tijde bereid, zijn bijdrage vrij te maken om de Canawaima in de vaart te houden. En juist daar is het voor wat onze bijdrage betreft, helemaal fout gegaan. Onze financiële inbreng vond en vindt niet plaats, waardoor het aandrijfgedeelte, oftewel de motor, niet het juiste onderhoud genoot en uiteindelijk is uitgevallen.  Schandelijker kan het niet, want hoe is het mogelijk dat er volgens deskundige berekeningen, voldoende opbrengsten uit de veerbootoperatie voortvloeien en Suriname zijn financiële bijdrage, achterwege is gebleven? Onderhoud van een motor mag toch absoluut geen ‘bottleneck’ vormen en leiden tot het volledig stilleggen van de veerverbinding? Een motor bestaat uit een zuiver mechanisch gedeelte en bijgestaan door een elektrisch of elektronisch geheel en om het geheel draaiende te houden, moet er onderhoud en tijdige onderdelen vervanging plaatsvinden. Is dat werkelijk zo moeilijk geweest voor het management van de veerdienst? Het assembleelid Doekhie uit Nickerie, heeft het volkomen bij het rechte eind als hij stelt, dat het management niet deugt en dat er ernstige vermoedens zijn dat erop grote schaal daar is gestolen, want hoe komt het, dat de Guyanese aandeelhouder in de operatie niet de minste moeite heeft om zijn deel op te hoesten en wij daar schromelijk bij in gebreke zijn gebleven, zo erg zelfs dat de veerdienst helemaal is uitgevallen? Wat de zaak nog belachelijker maakt, is dat men de hoogste leiding van dit land wil betrekken om het probleem van het uitvallen van een scheepsmotor, te helpen oplossen. Suriname slaat in deze kwestie wederom een enorme blunder en laat zien dat het zelfs niet in staat is, een veerboot te laten varen. Men zal wel weer met een but butu oplossing komen en de Guyanezen kunnen ons daarbij slechts een belachelijk onkundig en corrupt zooitje vinden. Het gaat momenteel om de motor(en) van het schip die gerepareerd of vervangen dient te worden. Maar niet slechts motoren vergen goed en voortdurend onderhoud op welk vaartuig of voertuig dan ook, wat zal er straks gebeuren wanneer aan de Canawaima een grote dokbeurt dient te geschieden gepaard gaande met de reparatie van de bodem, die deels onder de waterlijn ligt. Zal Suriname dan wederom niet voldoende geld beschikbaar kunnen stellen om dit onderhoud te plegen? We moeten in dit land goed gaan begrijpen, dat bij het aanschaffen van roerende en onroerende goederen, we te allen tijde geld dienen te reserveren voor het reguliere en noodzakelijke onderhoud en vooral de nu tot cultuur verworden schurkerij, overboord zetten. Doen we dat niet en gaan we op dezelfde wijze voort, dan zullen schandelijke zaken zoals nu met de Canawaima, ons blijven achtervolgen. Ook zullen andere landen niet gaarne zaken met ons willen doen wegens onze amateuristische aanpak en chronische oneerlijkheid.