June 8, 2019


DAAD BIJ HET WOORD VOEGEN


June 8, 2019

De aannemers kijken reikhalzend uit als de minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, de daad bij het woord zal voegen en de regels in de contracten voor projecten zal aanpassen. De overheid heeft namelijk de mond vol van lokale productie en de ondersteuning daarvan, maar in sommige gevallen hebben lokale ondernemers deze ondersteuning, alleen lijkt het erop alsof zij juist tegengewerkt worden. Volgens Kenneth Lim A Po, CEO van Bouwbedrijf Kiesel N.V., lijden lokale aannemersbedrijven wisselkoersverliezen als zij bij aanbestedingen voor projecten willen concurreren met buitenlandse bedrijven. Dit komt doordat bij de projecten als regel is opgenomen, dat Surinaamse bedrijven in SRD betaald worden tegen de aankoopkoers van de Centrale Bank, terwijl de buitenlandse aannemers gewoon het bedrag in US-dollar ontvangen. Het probleem is dat buitenlandse bedrijven slechts een paar werknemers uit het buitenland in dienst hebben. Het overgrote deel van de werknemers bestaat uit Surinamers. Dit betekent dat de buitenlandse contractor zijn US-dollars gaat omzetten tegen de hoge koers die buiten heerst om zijn werknemers in SRD te betalen. De lokale aannemers hebben inmiddels de tegenwaarde in SRD ontvangen en lijden daardoor verlies ten opzichte van de buitenlandse bedrijven die door de veel hogere koers winst maken. Minister Hoefdraad heeft aangegeven de zaak te bekijken en ervoor zorg te dragen dat de aannemers gelijk behandeld worden. Het kan overigens niet zo zijn dat onze bedrijven die goed werk willen verrichten en in staat zijn dat te doen, benadeeld worden door oneerlijke regels waar de Surinaamse werkers de dupe van worden. Er moet beter gekeken worden naar de contracten. Buitenlandse ondernemingen moeten ook SRD kunnen ontvangen, net zoals de Surinamers. Indien zij de SRD willen omzetten in US-dollar, kan dat bij de Centrale Bank. Zo worden onze eigen mensen niet onheus benadeeld en raken zij niet gedemotiveerd zich in te zetten voor de verdere opbouw van de economie van ons land.