June 8, 2019


FERMERE UITSPRAKEN VERWACHT VAN CARAM


June 8, 2019

Het is jammer dat professor Anthony Caram, als voornalige opponent van het regime van Bouterse, zich niet wat fermer opstelt in de kwestie van de wijziging van het kasreservebeleid. In zijn analyse ziet hij voor- en nadelen van de nieuwe kasreserveregeling, maar zijn voorgestelde oplossing is halfslachtig. “Wel doen, maar geleidelijk aan.” Daarmee probeert hij iedereen te vriend te houden, een politieke oplossing. De zeer zwakke financiële positie van de Centrale Bank van Suriname, CBvS, het eerder geschonden vertrouwen door monetaire financiering, de zwakke formele economie van Suriname, de grote zwarte economie, de hoge dollarisatie van de financiële markt, de oplopende staatsschuld en de overheid die te veel geld uitgeeft, zijn redenen genoeg om het geld van Surinaamse burgers en bedrijven, beter te beschermen en niet onder te brengen bij de Centrale Bank. Caram gaat er naar mijn mening ook veel te gemakkelijk aan voorbij, dat de CBvS technisch failliet is! Het gerucht ging dat de Centrale Bank haar jaarrekeningen vanaf 2015 niet meer publiceerde, omdat daaruit zou blijken dat er een groot verlies is geleden de afgelopen jaren. Dat lijkt vreemd, omdat de cijfers waaruit een verlies blijkt, gewoon op de site van de CBvS staan. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat de jaarrekeningen niet zouden zijn gepubliceerd, omdat daaruit zou blijken dat de overheid meer heeft geleend dan wettelijk is toegestaan. Dan zou Hoefdraad, als minister van Financiën, daarvoor juridisch vervolgd kunnen worden. M.H.