June 6, 2019


Beleid nekt aanpak voedselproductie en voedingszekerheid


June 6, 2019

De discontinuïteit in het beleid van regeringen, zorgt voor gebrek aan duurzaamheid in de aanpak van de voedselproductie en de voedingszekerheid in Suriname. Dit zegt Henk Ramnandanlal, nationaal consultant bij het project Food and Nutrition Security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation (FIRST), vandaag in gesprek met journalisten. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft in de workshop Progression and Next Steps Food and Nutrition Safety, de resultaten met betrekking tot het onderzoek naar voedselproductie en voedingszekerheid in Suriname, gepresenteerd. Volgens Ramnandanlal is er na onderzoek geconstateerd dat er geen continuïteit van beleid is. Het beleid wordt geïnitieerd er blijft ergens liggen, terwijl de resultaten van het onderzoek niet meegenomen worden in een verdere voortzetting van het beleid. ‘’Er wordt iets nieuws gedaan, studies overlappen elkaar, waardoor er heel veel geld verloren gaat. Er liggen een heleboel rapporten, terwijl we al bekend zijn met de problemen, oorzaken en oplossingen in de voedingsproductie en voedingszekerheid”, zegt Ramnandanlal. Er moet volgens hem een plan worden ontwikkeld waarin staat waar Suriname over tientallen jaren zou willen zijn met betrekking tot zijn voedselproductie en voedingszekerheid. Van belang is ook dat het beleid voortgezet wordt. De belangrijkste aanpak die is voorgesteld, is dat Suriname een nationaal orgaan nodig heeft dat erop toe moet zien dat het plan wordt neergezet waarbij de toepassing van moderne gereedschappen van belang is, maar waar ook informatie wordt uitgewisseld. In voorbereiding hierop, is reeds een platform op sociale media opgezet waarop alle betrokkenen toegang krijgen en informatie kunnen uitwisselen. Het orgaan moet nu bemenst worden en als eerste het plan uitvoeren. De benoeming van mensen binnen het orgaan, moet volgens Ramnandanlal los staan van partijpolitiek. “Men moet zich ervan bewust worden dat een langetermijnplan noodzakelijk is om te voorkomen dat steeds studies worden uitgevoerd met alle consequenties van dien. Ook deskundigen raken teleurgesteld door de manier van aanpak”, geeft hij aan. Verwacht wordt dat na de uitvoering van het plan, de voedselproductie waar de mogelijkheid zit om geld te verdienen, beter op gang komt, de behoefte van het volk om zeker te zijn dat de voedselproductie, met name gezond voedsel, op lange termijn ter beschikking zal zijn en gegarandeerd wordt en de voedselzekerheid veilig gesteld wordt. De sector kent vele bedreigingen op klimatologisch gebied, maar ook het gebruik van pesticide en de voedselsamenstelling. Niet alleen de voedselproductie voor de export moet gecertificeerd worden, maar ook voedsel dat nationaal gebruikt wordt. Suriname heeft daarnaast niet zo een groot probleem met ondervoeding, maar wel met overvoeding. De continue naleving van het plan, zou volgens Ramnandanlal voor veel verbetering op de verschillende gebieden zorgen. -door Priscilla Kia-