June 6, 2019


Geen nieuwe visvergunningen 2020


June 6, 2019

In De Nationale Assemblee heeft de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Rabin Parmessar aangegeven, dat het ministerie ernaar streeft om dit jaar te starten met het Agro-Industriepark. “De voorbereiding van dit langjarig project is in volle gang. Het ministerie werkt aan de stimulering van het particuliere initiatief (kleine-midden-grote) en is faciliterend”, benadrukte de minister. Wat het industriepark betreft, is het volgens de minister van belang om de beoogde afzetmarkten voor de agrariërs te bereiken, zodat producten verder dan de lokale markten worden afgezet, met andere woorden: niet-traditionele markten. Waterbe-heersingssystemen zullen ook worden aangepakt door het ministerie, waardoor landbouwgronden nuttig kunnen worden gebruikt. Het is ideaal om voer voor vee te produceren, hiervoor is nodig: mais, soja en gras. Dit zijn enkele aspecten van het Agro-Industriepark. Minister Parmessar heeft verder onder andere gesproken over status rechtsgeding Ros National Fishery N.V., agrarisch krediet, herstelwerkzaamheden aan sluisdeuren, project SAMAP (in het kader van voedselveiligheid en –zekerheid), controle en acties op gebruik van monofilament netten bij visserijactiviteiten en visvergunningen 2019. “Er is geen ruimte voor nieuwe visvergunningen in 2020. Te veel visvergunningen zijn uitgegeven. Belangrijk voor een duurzame ontwikkeling van de visserijsector, is om de optimale controle op de wateren opte voeren. Daar zullen het ministerie van LVV en andere autoriteiten hard aan werken”, gaf de minister aan.