May 26, 2019


IS HET WAAR?


May 26, 2019

Recent is er een document uitgelekt van André Theodorus Misiekaba, dat verband houdt met de vermeende malversaties bij de Surinaamse Postspaarbank, SPSB. Uit het document blijkt dat Misiekaba een lening van SRD 175.000 heeft bij de bank. Als dit op waarheid berust, moet nog blijken. Lost Misiekaba wel zijn lening op tijd af bij de SPSB? Gaat het in dezen daadwerkelijk om de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting? En is het zo dat hij een lening bij de Hakrinbank niet kon betalen en dat hij de SPSB zover heeft gekregen om deze lening over te nemen? En dat de Hakrinbank al reeds zover was om beslag te leggen op zijn schadeloosstelling toen hij nog assembleelid was? Keerpunt hoopt dat deze vragen beantwoord worden. De samenleving kijkt ook naar het onderzoek bij de SPSB.