May 26, 2019


ILLEGALE VISSERIJ MOET ONDERZOCHT WORDEN


May 26, 2019

De internationale niet-gouvernementele organisatie Operations Oscar, heeft Suriname de hand gereikt om de illegale visserij in kaart te brengen. Een team van de organisatie heeft zich gedurende anderhalve week georiënteerd in ons land. Om het onderzoek te doen, wenst de organisatie toestemming c.q. partnerschap met de overheid. Voor ons land is dit een goede gelegenheid om het jarenlange probleem in kaart te brengen. Het is nog niet duidelijk als de regering zal meewerken aan het onderzoek. Suriname heeft het geld niet, maar dat is geen probleem, want Operations Oscar voert het onderzoek kosteloos uit. Er zou dan ook geen reden moeten zijn om geen toestemming aan de organisatie te verlenen voor het onderzoek. Waarom weigeren als anderen het werk voor ons willen uitvoeren? De regering zou het resultaat van het onderzoek kunnen gebruiken om de visserijsector te beschermen tegen diverse illegale praktijken. Volgens de milieuorganisatie Probios, zijn er vissersbedrijven die meerdere boten inzetten om te vissen,. Terwijl ze maar over één vergunning beschikken. Aan het einde van de dag wordt de vis overgeladen op het schip dat de vergunning heeft. Op zo een manier komen de autoriteiten er heel moeilijk achter dat er illegaal wordt gevist in onze wateren. Dat er zaken in onze wateren plaatsvinden die het daglicht niet kunnen verdragen, blijkt ook uit het feit dat het team van Operations Oscar en Probios-voorzitter Erlan Sleur, telefonisch bedreigd zijn nadat zij een interview hadden afgestaan aan De West over het onderzoek dat azij willen uitvoeren. Het is nu afwachten als de regering toestemming geeft aan Operations Oscar  om een onderzoek uit te voeren. De regering van St. Lucia heeft inmiddels haar goedkeuring gegeven voor een dergelijk onderzoek. Wij zijn benieuwd wat Suriname doet, want in troebel water is het goed vissen.