May 19, 2019


ZO WERKT HET CBB


May 19, 2019

Het werksysteem van het hoofdkantoor van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, kan als ongedisciplineerd geclassificeerd worden. Bij wet is vastgesteld dat het werk om zeven uur ‘s morgens aanvangt. Dat betekent dat de deuren van de verschillende kantoren en diensten op dat tijdstip open moeten gaan. Maar er zijn medewerkers die om zeven uur nog rustig komen aanlopen, dit tot grote ergernis van de burgers die zich vroeg naar de locatie begeven. De schoonmaaksters zijn om zeven uur ook nog niet klaar met hun werkzaamheden. De medewerkers die al op hun plek zitten, moeten opstaan zodat de schoonmaaksters hun werk kunnen doen. Het wordt al aardig druk, maar de loketten zijn nog steeds niet open, terwijl het inmiddels al kwart over zeven is. Als gevraagd wordt waarom de loketten nog niet opengaan, wordt gezegd dat die pas opengaan als de schoonmaaksters klaar zijn. Burgers beginnen zich terecht te ergeren, want als het de regel is dat de loketten pas opengaan als het schoonmaakpersoneel klaar is, moet de leiding ervoor zorgen dat voor openingstijd de kantoren schoon zijn. Het is behoorlijk irritant als werkenden en studenten ruim voor de aanvang aanwezig zijn met de bedoeling dat ze voor acht uur nog op het werk/school zijn, maar toch laat aankomen, omdat het schoonmaakpersoneel te laat met zijn werkzaamheden begint. Op de loketten is aangegeven welk uittreksel/akte etc. men bij welk loket moet halen. Totaal onduidelijk is de veelheid aan informatie die op de ruiten geplakt is. Of is het de bedoeling dat wij moeten onthouden bij welk loket we moeten zijn nadat we een paar keer zijn geweest? Niet een ieder heeft behoefte om regelmatig CBB te bezoeken, maar als dat het geval is, laten de aanwijzingen duidelijk zijn. Vooralsnog sta je zomaar in de rij om aan te horen dat je verkeerd bent. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zou de burger een groot plezier doen als het alle ballast aan informatie op een mededelingenbord prikt en op de loketten alleen de noodzakelijke informatie plakt, zodat de burger duidelijk weet welke zaken bij welk loket in orde gemaakt moeten worden. Nu gaan burgers van loket naar loket en dat doen ze echt niet voor hun plezier.