May 20, 2019


‘Geen sprake van economisch herstel’


May 20, 2019

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft een economische groei van 2 tot 3 procent geprojecteerd. Asiskumar Gajadien, VHP-parlementariër en lid van de vaste commissie van het ministerie van Financiën in De Nationale Assemblee (DNA), zegt desgevraagd dat er wel een groei is in de zin van dat er meer verdiensten zijn, maar er is geen economisch herstel. Vanaf 2015 is onze economie gekrompen met ruim 7 procent. Gajadien geeft aan dat door de gestegen verdiensten van onder andere de goud- en oliesector, er wat meer geld in het laatje van de overheid komt. Echter is de harde realiteit volgens hem nog steeds dat de koopkracht in het land niet verbeterd is.
Gajadien merkt op dat de regering een grove fout maakt door de enorme leningen die zij afgesloten heeft, mee te nemen in de projectie van de groei van de economie. Hij legt uit dat wordt gesteld dat de economie zal groeien, terwijl de regering anderzijds meer wil gaan lenen op grond van de ontheffing om het leningenplafond te overschrijden. Hij benadrukt dat de Leningenwet de mogelijkheid voor ontheffing biedt als er sprake is van een negatieve economische groei. Gajadien spreekt van een discrepantie tussen de projectie van de CBvS en de begrotingsbehandeling.

Gajadien zegt dat het jongste rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), aangeeft dat er enige groei is van de economie door de toename van de exporten, maar tegelijkertijd waarschuwt het IMF voor budgettaire excessen die kunnen plaatsvinden. De parlementariër benadrukt dat indien de begroting zoals die nu is wordt goedgekeurd, dat voor ons land een economische ramp zal betekenen. Tot nog toe ziet hij geen voornemens vanuit de zijde van de regering om dusdanige veranderingen in de begroting aan te brengen. Gajadien merkt op dat de begroting van de regering sec gericht is op populisme.

-door Johannes Damodar Patak-