May 19, 2019


CHAOS OP HIGHWAY


May 19, 2019

De herasfaltering van de Martin Luther King Highway is in volle gang. De werkzaamheden van het aannemingsbedrijf Dalian waren voor enige tijd gestopt vanwege de jaarlijkse bouwvakantie rond het einde van het jaar. Door de asfalteringswerkzaamheden die sinds het eerste kwartaal van 2018 aan de gang zijn, ondervinden weggebruikers en buurtbewoners enorm oponthoud. Rijden op het deel dat wordt aangepakt, is geen prettige ervaring. De weg is namelijk gedeeltelijk opengesteld, terwijl de werkzaamheden plaatsvinden aan de andere zijde. Desondanks kan niemand ontkennen dat de Highway dringend aan herstel toe was. Autobestuurders moeten op verschillende momenten op aanwijzingen van de werknemers oprijden of wachten zodat de andere rijhelft kan oprijden. Het klinkt zo eenvoudig, maar het gaat op verschillende momenten goed mis, omdat bestuurders bijvoorbeeld weigeren de instructies van de werknemers op te volgen. De politie moet soms om assistentie worden gevraagd om te voorkomen dat het hele verkeer vastloopt en het een grote chaos wordt. De aanwijzingen van de politie worden wel stipt opgevolgd, maar zo gauw de politie weg is, begint de ellende weer. De medewerkers hebben de situatie gefilmd en op Facebook geplaatst. Het is duidelijk dat ondanks de Veilig Verkeer weken die elk jaar georganiseerd worden, veel autobestuurders ich niet storen aan de verkeersregels. Alsof het heel normaal is, trekt men extra op als het licht op oranje springt en rijdt men op rijwielpaden om de file te vermijden. Beide zaken zijn geen nieuw fenomeen. Mensen willen wel verandering, maar willen niet het ongerief dat daarmee gepaard gaat. Overigens kan de vraag gesteld worden waarom het ordenen van het verkeer overgelaten wordt aan arbeiders van Dalian. De politie komt wanneer zij wordt opgeroepen. Het is toch een vreemde situatie dat arbeiders terwijl ze aan de weg werken, het verkeer moeten regelen. Dat is de taak van de politie, die is er ook voor opgeleid om het verkeer onder zulke omstandigheden te regelen. Vooral in de spitsuren doen zich situaties voor die kunnen escaleren. Autobestuurders kunnen de medewerkers wel te lijf gaan. Er kunnen ook aanrijdingen gemaakt worden, doordat de instructies straal genegeerd worden. Aanwijzingsborden zijn ook al omver gereden door bestuurders. De burgers geven geen gehoor aan de medewerkers, omdat het niet om bevoegde autoriteiten gaat. Hopelijk neemt de politie dit gedeelte op zich om erger te voorkomen.