May 18, 2019


ONTBREKENDE MEERWAARDE


May 18, 2019

Het assembleelid William Waidoe is de afgelopen week op demonstratieve wijze in De Nationale Assemblee overgelopen van zijn partij Pertjajah Luhur naar de NDP. Voor de partij van Paul Salam Somohardjo bepaald geen grote verrassing. Waidoe gedroeg zich al vele maanden niet meer als een goed kind uit het Pertjajah gezin en de partij beschikte over signalen dat hij niet  onder één dak met dit gezin zou blijven. De argwaan tegen  Waidoe nam dan ook gestaag toe. Waidoe die tijdens de verkiezingen van 2015 in Nickerie voor de combinatie V7 binnenkwam, rekende voor de komende verkiezingen van mei 2020 wel op een belangrijke verkiesbare plaats op de kiezerslijst van Pertjajah Luhur in Nickerie. En juist omdat Waidoe voor de partij in de verdachtenbank was beland, werden hem dan ook geen concrete toezeggingen gedaan over hoe de posities op de kiezerslijst eruit zouden zien. Waidoe wilde daar duidelijk geen genoegen mee nemen en liet dat ook doorschemeren. Toen zijn moeder op een gegeven moment uit de school klapte en beledigende opmerkingen maakte ten aanzien van voorzitter Somohardjo en verklaarde de NDP aan te hangen, werd het voor de gehele leiding van Pertjajah Luhur duidelijk welke kant het opging met hun assembleelid William Waidoe. Hij pleegde dan ook verraad en liep deze week over naar de NDP. Maar wat denkt Waidoe eigenlijk met zijn overloop en ondersteuning van de NDP te bereiken? Wij zijn ervan overtuigd dat de NDP blij is met deze  vorm van politieke prostitutie en verheugd Somohardjo zijn partij de zoveelste politieke dolksteek te bezorgen. Waidoe zal echter voor zijn verraad en overloop, geen potje kunnen breken binnen de NDP. Alvast heeft hij de steun van het assembleelid Rachied Doekhie niet mee. Deze heeft al gesteld dat Waidoe geen enkele relevante rol binnen de NDP zal kunnen vervullen.  Hij zal misschien een redelijke bijdrage kunnen  leveren binnen de NDP-propagandamachine voorafgaande aan de verkiezingen, maar veel meer zal het hem naar de mening van Keerpunt niet opleveren. Het verraad wordt beloond, maar de verrader niet. Die loopt op een gegeven moment zelf de kans uitgekotst te worden door de leiding van de NDP, want een overloper zal nimmer het volledige vertrouwen genieten van de NDP. Opportunistisch overlopen heeft altijd consequenties en we kennen de mentaliteit van de NDP die korte metten maakt met de overlopende persoon of partij. Je kan dan nog tegen een fikse beloning een kleine arbeidende rol voor de paarse kliek vervullen, maar op veel meer hoef je als verrader niet te rekenen. Dat moet ook heel goed doordringen bij de opportunist en voordeelzoeker Waidoe. Misschien beschikt deze man over enige tijd wel over een groot stuk domeinland en een fonkelnieuwe dure pick-up of SUV, maar daarmee is de zaak dan wel afgedaan. Waidoe komt uiteindelijk van een koude kermis thuis. Vraag het maar aan die overlopers uit de VHP en de totale leiding van het eens zo grote KTPI.