May 18, 2019


AFLEIDINGSMANOEUVRE?


May 18, 2019

De grootschalige vermeende malversaties die zich zouden hebben voorgedaan bij de Surinaamse Postspaarbank, SPSB, hebben veel afkeuring c.q. walging in de gemeenschap teweeggebracht. Naar aanleiding hiervan heeft president Bouterse de afgelopen week spoedoverleg gevoerd over deze kwestie. Deze bijeenkomst werd bijgewoond door de president, de ministers van Financiën en Justitie en Politie, de procureur-generaal, de president van de Centrale Bank van Suriname, CBvS, alsook de regeringscommissaris bij de Centrale Bank.  Deze stap lijkt veelbelovend, tenminste als het niet weer een afleidingsmanoeuvre is van deze NDP-regering. Keerpunt heeft alle documenten die door de klokkenluiders zijn verspreidt en begrijpt niet dat de governor van de Centrale Bank, wiens naam ook genoemd is in deze kwestie, betrokken wordt bij dit zogenaamde spoedoverleg. Hoe onafhankelijk zal dit onderzoek zijn, als er nu al geen rekening wordt gehouden met zo een cruciaal detail, ook al heeft de regering beweerd dat de procureur-generaal gelijk een vooronderzoek zal doen naar de herkomst van deze documenten. Verder werd aangegeven, dat bij dit vooronderzoek de minister van Financiën inmiddels aan de Centrale Lands Accountants Dienst, CLAD, en het accountantskantoor Lutchman de opdracht heeft verstrekt een intern onderzoek te plegen waaraan een forensische registeraccountant zal worden toegevoegd. Sang! Keerpunt is zeker onder de indruk van de opdracht die is gegeven door minister Hoefdraad. Hopelijk verdwijnt deze zaak niet in de doofpot of wordt afgewimpeld met een ‘zand erover’. Er is momenteel voldoende bewijs dat deze documenten afkomstig zijn van de Surinaamse Postspaarbank, SPSB. Als je een beetje economie hebt gestudeerd, kan je de balansen aflezen en concluderen dat er sprake is van een gepleegd strafbaar feit. Deze discrepanties zijn ontdekt door medewerkers die later door het management team op non-actief zijn gesteld. Keerpunt vindt dat naar aanleiding van deze onthullingen en het geleverde bewijsmateriaal, het onderzoek gelijk moet worden uitgevoerd door het Openbaar Ministerie. Nu worden de vermeende klokkenluiders beschuldigd van schending van het bankgeheim. Maar deze mensen hebben de gemeenschap juist een grote dienst bewezen door het publiceren van de juiste documenten. Keerpunt verwacht dat deze zaak op een juiste en ongehinderde manier wordt aangepakt. En indien de klokkenluiders hun identiteit mochten prijsgeven, dan hopen wij dat zij beschermd worden door dezelfde regering die de dieven heeft voortgebracht.