May 15, 2019


Contante betalingen SZF’ers van de baan


May 15, 2019

De Vereniging van Apothekers in Suriname (VvA), heeft afgezien van haar maatregel om SZF-verzekerden contant te laten betalen voor geneesmiddelen. Het Staatszie-kenfonds (SZF) heeft gisterenmiddag contact opgenomen met de VvA en meegedeeld, dat er middelen zijn vrij gemaakt om de apothekers volledig uit te betalen.
De VvA betreurt het dat het SZF zaken zover heeft laten komen en spreekt de hoop uit dat het SZF deze handelwijze veranderd in een constructieve werkwijze, zodat de dienstverlening ook in de toekomst normaal kan worden uitgevoerd. De VvA had slechts 50 procent uitbetaald gekregen voor geleverde diensten aan SZF-verzekerden over de maand maart. In het parlement is deze zaak gisteren ook aan de orde gekomen. De minister van Volksge-zondheid, Antoine Elias, gaf aan dat het resterende bedrag vandaag wordt gestort.