May 14, 2019


Politiebond last persstilte in


May 14, 2019

Bondswoordvoerder Revelino Eyck, deelt aan de krant mee, dat er vanuit de bond is besloten een persstilte in te lassen. Volgens hem zijn er de afgelopen week, over en weer beschuldigingen geuit. “Ook vanuit onze kant zijn er een heleboel uitspraken gedaan”, zegt Eyck. Hij geeft aan dat er hoger beroep is aangetekend vanuit de bond, dus wil de bond de betrokken instanties de gelegenheid geven hun werk te doen. “We willen dat deze zaak weer in rustig vaarwater komt”, aldus Eyck. Hij zegt dat de bond niets afweet over een mogelijke aangifte die zou zijn gedaan tegen hoofdinspecteur Sergio Gentle, in de kwestie van de drie aangehouden politiemannen. Geruchten doen de ronde dat Gentle zich schuldig zou hebben gemaakt aan huisvredebreuk. Hij zou op de bewuste dag van 25 april zonder toestemming van de eigenaar het huis zijn binnengegaan voor het plegen van een onderzoek. Volgens de vrouw des huizes, zou Gentle haar hebben geduwd, omdat zij hem geen toestemming gaf het huis te betreden.

door Yves Kloppenburg