May 14, 2019


Klokkenluider SPSB: ‘De bende van drie bij SPSB’


May 14, 2019

Een klokkenluider bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) heeft opnieuw van zich laten horen over wat de persoon ‘’de corrupte bende bij de bank’’ noemt. D. Holding, een bedrijvengroep die de afgelopen periode meerdere malen in het nieuws is verschenen vanwege haar kordaat optreden bij onder andere sociale projecten, blijkt een dikke vinger in de pap te hebben samen met een zeer hooggeplaatste functionaris bij de SPSB en A. H., projectmanager van een woningbouwproject.
D. Holding bestaat uit verschillende werkmaatschappijen waaronder: securitybedrijf B., grondverzet- en infrastructuurbedrijf E. C., bouwcontractorbedrijf W., ingenieurs- & architectenbureau D., entertainmentorganisatie P. E., een fourniturenzaak, een onroerend goedbedrijf, mediabedrijf M. en foundation J. Het extern forensisch accountantsonderzoek zal al deze zaken moeten uitwijzen. CEO van de D. Holding is S. D. tevens adviseur op het Kabinet van de President. Naast S.D. zijn de niet-zichtbare eigenaren, de hooggeplaatste functionaris van de bank en A.H. die achter de coulissen hun werk doen.
Woninghypotheekhouders bij SPSB worden volgens de klokkenluider systematisch gedwongen om de bouw van hun woningen door de SPSB te laten uitvoeren. Al deze opdrachten gaan via A.H. en vervolgens via de achterdeur naar de bedrijvengroep waarvan zij de eigenaren zijn. Interdepartementale opdrachten die gefinancierd worden door SPSB, gaan ook via A. H. en via dezelfde route naar de bedrijvengroep.
Het woningbouwproject loopt volgens de klokkenluider voor geen cent, ondanks de US-dollar 500 miljoen die bij de SPSB geparkeerd is. Er wordt verwezen naar de Daliangroep die belast is met de bouw van 1000 woningen. A.H. zou de gunningen bewust stagneren, puur om zijn eigen bedrijvengroep te voeden met de opdrachten. Het interne ingenieursbureau van LISP heeft amper eigen mensen in dienst, allemaal ingehuurd van ingenieurs- & architectenbureau D. waarvan hij zelf de mede-eigenaar van de Holding is.
De klokkenluider stelt dat A.H. corrupt is, fraudeert op hoog niveau en alleen maar het eigen belang behartigt (D groep), los van de duizenden koeien die hij er ook nog op na houdt op een boerderij buiten de stad en zoveel andere bedrijven, allemaal gefinancierd met renteloze leningen/gestolen geld bij SPSB met medeweten van zijn partner / compagnon, de zeer hooggeplaatste SPSB-functionaris. Zo is de bankbewaking van de SPSB uitbesteed aan securitybedrijf B., waarvan zij zelf eigenaren zijn.
Failliete bedrijfspanden zouden met SPSB financiering zijn opgekocht ten gunste van de bedrijvengroep en doorverkocht. Het miljoenenproject Camerabewaking centrum Paramaribo, is via de achterdeur gegund aan een van de bedrijven van de SPSB-functionaris. “De opbrengsten en winsten van alle activiteiten gaan niet naar de SPSB en dus niet naar de grootaandeelhouder en spaarders, maar naar hun eigen privébedrijven. Met de opbrengsten wordt politiek gescoord in Commewijne en landelijk. Er worden miljoenen aan populistische projecten gefinancierd landelijk op dit moment. De grote aandeelhouder van SPSB, de Staat Suriname, werkt bewust mee om deze mensen hun dingen te laten doen. De opbrengsten en de winsten van de Bank komen het volk (de spaarders) niet toe, maar gaan naar de corrupte bende.