May 13, 2019


KPS niet bekend met jeugdbende binnenstad


May 13, 2019

Op sociale media circuleerde enkele dagen terug een bericht over een groep tieners die zich ophoudt voor de fastfoodzaken aan de Keizerstraat. Deze groep, bestaande uit jongens, zou volgens het bericht onder andere bedelen om geld, zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal, het mishandelen van daklozen en het wegnemen van voeding of spullen van spelende kinderen. Volgens het bericht is de politie van bureau Keizerstraat al diverse malen op de hoogte gesteld, maar er is nog geen actie ondernomen. De redactie slaagde er niet politieambtenaren van dit bureau te spreken.
Woordvoerder van het Korps Politie Suriname (KPS), Humphrey Naarden, zegt desgevraagd dat hij niet op de hoogte is van een dergelijke situatie, maar dat indien dit zich daadwerkelijk voordoet, de plaatselijke politie moet optreden en de jongens naar Jeugd-zaken moet brengen. Vervolgens zou onderzocht moeten worden wie de ouders zijn en of ze weten waarmee hun kinderen zich bezighouden. Indien uit onderzoek duidelijk blijkt dat de ouders ervan op de hoogte zijn wat hun kinderen doen, zou dat volgens Naarden tot gevolg kunnen hebben dat zij het ouderlijk gezag over hun kinderen verliezen, omdat de kinderen minderjarig zijn en op school horen te zijn.
De afdeling Jeugdzaken van het KPS gaf aan geen formele melding te hebben gehad over de vermoedelijke jeugdbende in de binnenstad. “Als er geen aangifte is gedaan, kan er niet gezegd worden dat het geval op waarheid berust. Deze kwestie is thans wel op een briefing besproken”, zegt een medewerker aan de krant.
Het Nationaal Jeugdparlement (NJP) heeft nadat het bericht van de vermoedelijke jeugdcriminelen op Facebook is geplaatst, te kennen gegeven dat zij er werk van zal maken. NJP-voorzitter Kelvin Koniki, zegt in gesprek met De West, dat het instituut bezig is met de zaak, maar dat gewacht wordt op de afdeling Jeugdzaken voor de juiste informatie. Tot nog toe is niet gebleken dat er een jeugdbende in de binnenstad opereert, zoals het bericht op sociale media aangeeft. Desondanks zal het NJP op basis van de samenwerking die het heeft met het KPS, werken aan het organiseren van bewustwordingsprogramma’s over jeugdcriminaliteit. In dit kader zal getracht worden deze jongeren te identificeren en achter het motief van hun handelingen te komen. De mogelijke verdere stappen en de werkwijze zullen naar zeggen van Koniki, eerst besproken worden met de leden van het NJP.

-door Priscilla Kia-